Преподаватели

Математика

 • Иван Симеонов, СМГ
 • Ваня Данова, СМГ
 • Зоя Савова, СМГ
 • Светла Гьорева, 164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес”
 • Ирена Стайкова, 31 СУЧЕМ
 • Ваня Стоянова, 164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес”
 • Теодора Узунова, СМГ
 • Пламен Гостев, СМГ
 • Красимир Кръстев, БАН, Образователен център “Междучасие”
 • Илиян Илиев, СМГ
 • Емилия Гигова, СМГ
 • Вероника Матеева, 55 СОУ
 • Петя Коларова, 30 СОУ
 • Пламен Гостев, СМГ
 • Милена Донкова, СМГ
 • Гергана Добрева, СМГ
 • Теодора Гигова,  Образователен център “Междучасие”

Български език и литература

Английски език

 • Татяна Прокопиева
 • Даниел Бенсен