Преподаватели

Математика

 

Български език и литература

 

Английски език

  • Татяна Прокопиева
  • Райна Димитрова
  • Валентина Величкова
  • Боян Александров
  • Валерия Тодорова
  • Даниел Бенсен