Преподаватели

Математика

 • Иван Симеонов, СМГ
 • Ирина Шаркова, СМГ
 • Ваня Данова, СМГ
 • Светла Гьорева, 31 СУЧЕМ
 • Николай Буюклиев, Математически факултет на СУ
 • Светла Ангелова, СМГ
 • Гергана Георгиева, 133 СОУ
 • Емилия Гигова, СМГ
 • Зоя Савова, СМГ
 • Теодора Гигова, Образователен център “Междучасие”
 • Станислав Димитров, Образователен център “Междучасие”
 • Красимир Кръстев, Образователен център “Междучасие”

 

Български език и литература

 • Весела Михайлова, I ЧАЕГ, Издателство “Просвета”
 • Кирил Тодоров, I АЕГ
 • Петър Алексиев, 32 СОУ
 • Антон Андонов, 112 СОУ
 • Нела Димова,  30 СОУ
 • Елена Петрова, 30 СОУ
 • Марио Маджиров, 18 СОУ
 • Деспина Василева, СУ “Св. Климент Охридски”
 • Цветелина Димитрова, Национална гимназия за древни езици и култури “Св. Константин Кирил Философ”
 • Елена Боянова, 9 ФЕГ

 

Английски език

 • Татяна Прокопиева
 • Райна Димитрова
 • Валентина Величкова
 • Боян Александров
 • Валерия Тодорова
 • Даниел Бенсен