Курсове 3 клас

ЛЯТНА  КАМПАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

за НОВАТА УЧЕБНА 2023 -24 г.

НАЧАЛО 11 май 2023 г.

aleks petrov 3 kl

Записване можете да напровите, като позвъните на мобилните ни телефони и  продиктувате името на ученика. Можете да се запишете за нашите курсове за 3 клас  и чрез нашия

ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР,

като задължително ще получите потвърждение за записване в работни дни в рамките на 24 ч.

Внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица след 11 май (Началото на Лятната ни кампания за записване) на банковата сметка, която е изписана в потвърждението за записване.

Моля, обърнете внимание, че плащането на таксите се извършва само по банков път.

Курсовете ни за 3 клас се провеждат в учебните ни офиси на Ген Гурко 45 и Дондуков 77, също и в НПМГ на ул. Бигла  и 32 СОУ Св. Климент  Охридски на бул. Христо Ботев 63

Формат

 • Общо за годината се изучават 90 уч. ч. математика
 • Обучението в нашите курсове за 3 клас е целогодишно, като курсът е разделен на 3  модула по 10 занятия. Заниманията се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа (2 астр. часа), с почивка от 10 минути, в събота или неделя.
 • Децата се учат да решават различни математически задачи за тяхната възраст, които им помагат да се справят с учебния материал. Със занимателни задачи децата развиват логическите си умения, като се подготвят за следващата важна година в 4 клас, когато голяма част от тях ще се явят на приемен изпит за математически гимназии.

Математика

 • Зоя Савова, СМГ
 • Емилия Гигова, СМГ
 • Емил Карлов, Нац отбор по Математика, Ямболска математическа гимназия, СМГ
 • Красимир Кръстев, Образователен център “Междучасие”, СМГ
 • Гергана Добрева, СМГ
 • Таня Илиева, Образователен център “Междучасие”
 • Георги Угърчински, Образователен център “Междучасие”
 • Давид Цаков, Образователен център “Междучасие”
Можете да изберете съботна или неделна група на обучение в посочените по-долу часове.
Групите, в които се изчерпват свободните места, се свалят от сайта.

СЪБОТА

Начало на курса: 30 септембри 2023 г.

Място на провеждане: Учебен офисДондуков”77

Математика: Г. Добрева – 13:45 – 15:45 ч.                    11 св. месат/12

 

Начало на курса: 30 септембри 2023 г.

Място на провеждане: НПМГ

Математика: Г. Угърчински – 13:45 – 15:45 ч.                       11 св. месат/12

Математика: Ем. Карлов – 16:00 – 18:00 ч.                            8 св. места/12

 

НЕДЕЛЯ

Начало на курса: 1 октомври 2023 г.

Място на провеждане: НПМГ

Математика: Д. Цаков – 9:15 – 11:15 ч.                         12 св. меата/12

Математика: З. Савова – 11:30 – 13:30 ч.                         8 св. меата/12

Математика: Т. Илиева – 16:00 – 18:00 ч.                        10 св. места/12

 

Начало на курса: 1 октомври 2023 г.

Място на провеждане: 32 СОУ

Математика: Ем. Гигова – 13:45 – 15:45 ч.                               9 св. места/12

                     

ПЕТЪК ОНЛАЙН базирани     

Математика: Ем. Карлов – 17:00 – 19:00 ч.                                 7 св. места/12

 

ЦЕНИ

В Лятна кампания за записване (11.05 – 31.07) ползвате специална отстъпка и таксата за Първи модул е 269 лв.

В Есенната ни кампания (1.09 – 31.10) можете да се запишете с такса  289 лв. на модул.

ОТСТЪПКИ

 • Отстъпка ЛЯТО: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите три модула, за всеки от тях ползвате горната отстъпка, като се записвате за 269 лв. на модул**
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени.
 • Отстъпка Второ дете от семейството: Когато две деца от семейството учат в една и съша година в Образователен център “Междучасие”, то едно от тях учи със специална отстъпка.

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули Ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули.

Обратна връзка

За годината са предвидени три родителски срещи, на които родителите ще могат да попитат за напредъка на децата. Първата родителска среща е през септември преди започване на занятията. Втората родителска среща е в средата на м. декември, а третата е в началото на последния – трети модул. В началото на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията.

Противоепидемични мерки

През тази учебна година всички седят по едно на чин. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители не се допускат в учебните зали. Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение на детето или карантина,  то се включва в онлайн група или предлагаме друга възможност, за да се вземе занятието.

ЗАПИСВАНЕ с ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР