Курсове 6 клас

През учебната 2021-2022 г. за поредна година шестокласниците ще имат възможност да изучават допълнително Математика и БЕЛ в групи от 8 до 12 деца.

ОТ 15 октомври до 21 ноември включително курсовете за всички групи на Образователен център “Междучасие” ще се провеждат онлайн чрез платформата “ZOOM”. 

За нашите курсове за 6 клас можете да се запишете по два начина:

 1. Като попълните този ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

Забележка: Чрез електронния ни формуляр можете да се запишете само в блок по двата предмета – БЕЛ и МАТ, като задължително ще получите потвърждение в рамките на 24 ч. в работни дни. Ако искате да посещавате курс само по един от предметите, можете да позвъните на някой от телефоните ни.

     2. Записване може да направите и като позвъните на някой от  мобилните ни  телефони  или като ни пишете на електронната поща.

Внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица на банковата сметка, която е изписана в имейла ви с потвърждението за записване. Моля обърнете внимание, че плащането на таксите ще се извършва само по банков път.

Формат

 • Общо 162 учебни часа по БЕЛ и Математика за цялата учебна година
 • Часовете за всеки от предметите са разделени в 3 модула по 27 учебни часа с текущи контролни и пробни изпити след всеки модул. 
 • Децата посещават нашите курсове за 6 клас веднъж седмично като вземат наведнъж 3 учебни часа по всеки предмет с почивка от 15 минути между тях. 
 • Курсовете се провеждат в събота или неделя
 • Занятията от нашите курсове за 6 клас започват в началото на учебната година
 • Групите са малки 
 • Всички деца в нашите курсове за 6 клас получават безплатен пълен достъп до интернет портала за онлайн тестове izpitai.me, където могат да се упражняват в удобно за тях време

Място на провеждане

Курсовете за 6 клас се провеждат в I АЕГ или в учебния ни офис на ул. Гурко 45 

Противоепидемични мерки

Заради усложнената обстановка от Ковид-19 на входа на училището дистанционно ще се измерва температурата на децата. Децата седят по едно на чин и с необходимите предпазни средства. Учителите също носят предпазни маски. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители няма да не се допускат в учебните зали. Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение на детето или карантина,  то се включва в онлайн група или предлагаме друга възможност за да се вземе занятието.

Математика

 • Светла Гьорева, 164 Исп. ЕГ
 • Ваня Стоянова, 164 Исп. ЕГ
 • Ирена Стайкова, 31 СУЧЕМ
 • Красимир Кръстев, Образователен център “Междучасие”
 • Теодора Узунова, СМГ
 • В. Матеева, 55 СОУ
 • М. Кръстева, СМГ
 • Ил. Илиев, СМГ
 • Мария Кръстева, СМГ
 • Петя Коларова, 30 СОУ

Български език и литература

 • Петър Алексиев, 32 СОУ
 • Борислава Петрова, 32 СОУ
 • Кирил Тодоров, I AEГ, Образователен център “Междучасие”
 • Ант. Андонов, 112  СОУ
 • Нела Димова, 30 СОУ, Образователен център “Междучасие”
 • Елена Петрова, 30 СОУ
 • Симона Атанасова, НГДЕК, 30 СОУ
 • Лора Динкова, Образователен център “Междучасие”
 • Любка Василева, 31 СУЧЕМ
 • Николай Иванов, СМГ

Можете да запазите място в следните групи:*

СЪБОТНИ ГРУПИ

* Групите, в които са изчерпани свободните места, се свалят от сайта                                

                                                                    

Начало: 18 септември 2021 г.
Място на провеждане: I AEГ
                  

Начален час: 13:45      

Л. Василева – БЕЛ – 11:30 – 13:30 ч.                   

Т. Узунова – МАТ- 13:45 – 15:45 ч                                       

***

Л. Василева – БЕЛ – 13:45 – 15:45 ч.                 

Ил. Илиев – МАТ- 16:00 – 18:00 ч                      

 

НЕДЕЛНИ ГРУПИ

Начало: 19 септември 2021 г.
Място на провеждане: I AEГ 
                

Ир. Стайкова – MAT- 9:15 – 11:15 ч.                

Б. Петрова – БЕЛ – 11: 30 – 13:30 ч.                                   

                                                                          

ОНЛАЙН базирани

Начало 21. септември

МАТ – Т. Узунова, вторник–  19:00 – 21:00 ч.,         

БЕЛЛ. Динкова , петък -16:30 – 18:30 ч.,           

                                                    

Цени

Записване за нашите курсове за 6 клас можете да направите в една от следните кампании:

ЛЯТНА кампания за записване – 11 май – 31 юли  2021 г.

При записване в тази първа Лятна кампания  можете да изберете група в удобен ден и час и ползвате специална отстъпка, като се записвате за

Първи модул – всеки предмет – 209 лв. (7.74 лв/ уч.ч.) 
С включен целогодишен ПЪЛЕН ДОСТЪП до сайта за онлайн тестове izpitai.me.

ЕСЕННА кампания за записване – начало – 1 септ. 2021 г. – 

В тази кампания се можете да изберете от групите с обявени по-горе свободни места, като цената за предмет  е

239 лв. за модул/предмет  (8.85 лв./уч. ч.)
Втори предмет – 14% отстъпка
С включен целогодишен ПЪЛЕН ДОСТЪП до сайта за онлайн тестове izpitai.me.

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО**: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите два модула, то за всеки ползвате горната отстъпка, като се записвате за 209 лв. за модул, всеки предмет.
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени
 • Отстъпка две деца от семейството: Когато две деца от семейство посещават курсовете в една и съща учебна година, то едното от тях учи цялата година със специална цена за модул.

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули

Обратна връзка

За годината са предвидени три родителски срещи, на които родителите ще могат да се срещнат с учителите и да попитат за напредъка на децата. Родителските срещи са в началото на всеки модул. Преди започване на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията, контролните и родителските срещи.

След всеки пробен изпит, родителите получават през системата на izpitai.me имейл с резултатите от изпита, графика на средната успеваемост в курса и междинна оценка от учителя за работата на детето до момента.

Непосредствено преди или след всяко занятие също е възможно да говорите с учителите без предварителна уговорка.

Записване с ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР