Курсове 6 клас

През учебната 2023-2024 г. за поредна година шестокласниците ще имат възможност да изучават допълнително Математика и БЕЛ в групи от 8 до 12 деца.

ЛЯТНА КАМПАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

за НОВАТА УЧЕБНА 2023 -24 г. 

НАЧАЛО – 11 май 

За нашите курсове за 6 клас можете да се запишете по два начина:

 1. Като попълните този ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

Забележка: Чрез електронния ни формуляр можете да се запишете само в блок по двата предмета – БЕЛ и МАТ, като задължително ще получите потвърждение в рамките на 24 ч. в работни дни. Ако искате да посещавате курс само по един от предметите, можете да позвъните на някой от телефоните ни.

     2. Като позвъните на някой от  мобилните ни телефони  или като ни пишете на електронната поща.

Записване можете да регистрирате още сега, а внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица след 11 май (Началото на Лятната ни кампания за записване) на банковата сметка, която е изписана в имейла с потвърждението Ви за записване. Моля обърнете внимание, че плащането на таксите ще се извършва само по банков път.

Формат

 • Общо 162 учебни часа по БЕЛ и Математика за цялата учебна година
 • Часовете за всеки от предметите са разделени в 3 модула по 27 учебни часа с пробни изпити след всеки модул. 
 • Децата посещават нашите курсове за 6 клас веднъж седмично, като вземат наведнъж 3 учебни часа по всеки предмет с почивка от 15 минути между тях. 
 • Курсовете се провеждат в събота, неделя или през седмицата.
 • Занятията от нашите курсове за 6 клас започват в началото на учебната година
 • Групите са малки

Място на провеждане

Занятията на Образователен център Междучасие за всички съботно-неделни групи, ще се провеждат в НПМГ (Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”), адрес: ул. „Бигла“ 52, ж.к. Лозенец. От тази година ще има няколко групи и в 32 СОУ “Св. Климент Охридски”, което се намира на бул. “Христо Ботев”  63.

Седмичните групи са в учебните ни офиси на ул. Ген Гурко 45, ет 1 или бул. Ал. Дондуков 77 ет 3

Противоепидемични мерки

През тази учебна година всички седят по едно на чин. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители не се допускат в учебните зали. Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение на детето или карантина,  то се включва в онлайн група или предлагаме друга възможност, за да се вземе занятието.

Математика

 • Светла Гьорева, 164 Исп. ЕГ
 • Ваня Стоянова, 164 Исп. ЕГ
 • Красимир Кръстев, Образователен център “Междучасие”, СМГ
 • Емил Карлов, СМГ, Нац. отбор по Математика
 • Теодора Узунова, СМГ
 • В. Матеева, 55 СОУ
 • Ил. Илиев, СМГ
 • Петя Коларова, 30 СОУ
 • Таня Илиева,  Образователен център “Междучасие”
 • Елена Петрова,  Образователен център “Междучасие”
 • Иванка Петрова, 30 СОУ

Български език и литература

 • Петър Алексиев, 32 СОУ
 • Борислава Петрова, 32 СОУ
 • Кирил Тодоров, I AEГ, Образователен център “Междучасие”
 • Антон Андонов, 112  СОУ
 • Нела Димова, 30 СОУ, Образователен център “Междучасие”
 • Елена Петрова, 30 СОУ
 • Лора Динкова, Образователен център “Междучасие”
 • Любка Василева, 31 СУЧЕМ
 • Алекс Петков, ЧПГДН Софтуни Светлина”
 • Димитрина Стоянчева, “ВЕДА Дойче Шуле”\
 • Елка Смерикарова, Образователен център “Междучасие”

Цени

Записване за нашите курсове за 6 клас можете да направите в една от следните кампании:

ПЪРВА ЛЯТНА кампания за записване – 11 май – 31 юли 2023 г.

При записване в Лятната ни кампания  можете да изберете удобна група и също ползвате специална отстъпка, като се записвате за

Първи модул – всеки предмет – 239 лв. (8.85 лв/ уч.ч.)

 

ВТОРА ЕСЕННА кампания за записване – начало: 1 септември 2023 г. – 31 октомври 2022 г.

В тази кампания можете да се запишете, като цената за предмет  е

269 лв. за модул/предмет  (9.96 лв./уч. ч.)
Втори предмет – 13% отстъпка

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО**: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите два модула, то за всеки ползвате горната отстъпка, като се записвате за 239 лв. за модул, всеки предмет.
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени
 • Отстъпка две деца от семейството: Когато две деца от семейство посещават курсовете в една и съща учебна година, то едното от тях учи цялата година със специална цена за модул.

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули Ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули

Обратна връзка

За годината са предвидени три родителски срещи (през септември, декември и април), на които родителите ще могат да получат информация за напредъка на децата. В началото на курса се изпраща предварителен график с календар на занятията и периодите на пробните изпити. След всеки пробен изпит на  е-мейл получавате резултатите от изпита, графика на средната успеваемост в курса и междинна оценка от учителя за работата на детето до момента.

Общите условия за ползване на услугите и продуктите на Образователен център “Междучасие” можете да намерите тук.

Записване с ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

Можете да запазите място в следните групи:*

СЪБОТНИ ГРУПИ

* Групите, в които са изчерпани свободните места, се свалят от сайта                                                                              

Начало: 16 септември 2023 г.
Място на провеждане: НПМГ

Начален час : 9:15, НПМГ

Ел.. Петрова – БЕЛ – 9:15 – 11:30

***

В. Матеева- МАТ – 9:15 – 11:30            11 св. места/12

Н. Димова – БЕЛ – 11:30 – 13:30            9 св. места/12

 

Начален час: 13:45; НПМГ

Ел. Смерикарова – БЕЛ – 13:45 – 15:45           10 св. места/12

Ил. Илиев – МАТ – 16:00 – 18:00                      10 св. места/12

***

Л. Василева – БЕЛ – 13:45 – 15:45                        12 св. места/12

Ел.. Петрова- МАТ- 16:00 – 18:00                           12 св. места/12

 

Начало: 16 септември 2023 г.
Място на провеждане: 32 СОУ

Ив. Петрова – МАТ – 9:15 – 11:30                              10 св. места/12

Д. Стоянчева – БЕЛ – 11:30 – 13:30                          10 св. места/12            

***

К. Тодоров – БЕЛ – 13:45 – 15:45                            9 св. места/12

Кр.. Кръстев- МАТ- 16:00 – 18:00                        9 св. места/12     

 

НЕДЕЛНИ ГРУПИ

Начало: 17 септ. 2023 г.

Място на провеждане: НПМГ

Ал. Петков – БЕЛ – 9:15 – 11:30                             10 св. места/12

В. Стоянова  – МАТ – 11:30 – 13:30                10 св. места/12  

***

Т. Илиева – МАТ – 9:15 – 11:30                             12 св. места/12

Дим. Стоянчева  – БЕЛ – 11:30 – 13:30                12 св. места/12 

 

Начален час : 11:30; НПМГ

Дим.. Стоянчева – БЕЛ – 11:30 – 13:30            11 св. места/12    

Кр. Кръстев  – МАТ – 13:45 – 15:45            5 св. места/12            

 

Начален час: 13:45; НПМГ

Кр. Кръстев – БЕЛ – 13:45 – 15:45             5 св. места/12    

К. Тодоров – МАТ – 16:00 – 18:00            10 св. места/12     

 

Начало: 17 септ. 2023 г.

Място на провеждане: 32 СОУ

В. Матеева- БЕЛ – 9:15- 11:15                12 св. места/12  

Бор. Петрова- БЕЛ – 11:30 – 13:30          6 св. места/12

***

Бор. Петрова- БЕЛ – 11:30 – 13:30             6 св. места/12     

Ив. Петрова- МАТ – 13:45 – 15:45              12 св. места/12   

 

СЕДМИЧНИ ГРУПИ

Начало: 18 септември 2023 г.
Място на провеждане: Учебен офис Гурко 45
               

ПОНЕДЕЛНИК: К. Тодоров – БЕЛ – 10:00 – 12:00 ч.             

ПЕТЪК: Т. Илиева – МАТ – 10:00 – 12:00 ч.                                             

***       

ПОНЕДЕЛНИК: К. Тодоров – БЕЛ – 16:40 – 18:40 ч.             

ЧЕТВЪРТЪК: Т. Илиева – МАТ – 16:40 – 18:40 ч.   

***

ВТОРНИК: Ел. Петрова – МАТ – 10:00 – 12:00 ч.             

ЧЕТВЪРТЪК: Н. Димова – БЕЛ– 10:00 – 12:00 ч.   

***

ВТОРНИК: Ем. Карлов – МАТ – 14:30 – 16:30 ч.             

ЧЕТВЪРТЪК: Н. Димова – БЕЛ– 14:30 – 16:30 ч.    

        

Начало: 18 септември 2023 г.
Място на провеждане: Учебен офис Дондуков 77, ет 3

ПОНЕДЕЛНИК: В. Стоянова – МАТ– 8:00 – 10:00 ч.                   

ВТОРНИК: Бор. Петрова – БЕЛ 10:00 – 12:00 ч.                   

***

ПОНЕДЕЛНИК: Б. Петрова – БЕЛ – 14:30 – 16:30 ч.                     

ЧЕТВЪРТЪК: П. Коларова – МАТ – 14:30 – 16:30 ч.                      

Записване с ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР