Курсове 6 клас

През учебната 2022-2023 г. за поредна година шестокласниците ще имат възможност да изучават допълнително Математика и БЕЛ в групи от 8 до 12 деца.

ЛЯТНА КАМПАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ за НОВАТА УЧЕБНА 2022 -23 г. – НАЧАЛО – 11 МАЙ

За нашите курсове за 6 клас можете да се запишете по два начина:

 1. Като попълните този ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

Забележка: Чрез електронния ни формуляр можете да се запишете само в блок по двата предмета – БЕЛ и МАТ, като задължително ще получите потвърждение в рамките на 24 ч. в работни дни. Ако искате да посещавате курс само по един от предметите, можете да позвъните на някой от телефоните ни.

     2. Записване може да направите и като позвъните на някой от  мобилните ни  телефони  или като ни пишете на електронната поща.

Внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица след 11 май (Началото на Лятната ни кампания за записване) на банковата сметка, която е изписана в имейла с потвърждението Ви за записване. Моля обърнете внимание, че плащането на таксите ще се извършва само по банков път.

Формат

 • Общо 162 учебни часа по БЕЛ и Математика за цялата учебна година
 • Часовете за всеки от предметите са разделени в 3 модула по 27 учебни часа с пробни изпити след всеки модул. 
 • Децата посещават нашите курсове за 6 клас веднъж седмично, като вземат наведнъж 3 учебни часа по всеки предмет с почивка от 15 минути между тях. 
 • Курсовете се провеждат в събота, неделя или през седмицата.
 • Занятията от нашите курсове за 6 клас започват в началото на учебната година
 • Групите са малки 
 • Всички деца в нашите курсове за 6 клас получават безплатен пълен достъп до интернет портала за онлайн тестове izpitai.me, където могат да се упражняват в удобно за тях време

Място на провеждане

Курсовете за 6 клас се провеждат в I АЕГ или в учебния ни офис на ул. Гурко 45 

Противоепидемични мерки

През тази учебна година, заради усложнената обстановка от Ковид-19 на входа на училището дистанционно се измерва температурата на децата. Всички седят по едно на чин и с необходимите предпазни средства. Учителите също носят предпазни маски. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители не се допускат в учебните зали. Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение на детето или карантина,  то се включва в онлайн група или предлагаме друга възможност, за да се вземе занятието.

Математика

 • Светла Гьорева, 164 Исп. ЕГ
 • Ваня Стоянова, 164 Исп. ЕГ
 • Красимир Кръстев, Образователен център “Междучасие”, СМГ
 • Теодора Узунова, СМГ
 • В. Матеева, 55 СОУ
 • Ил. Илиев, СМГ
 • Петя Коларова, 30 СОУ
 • Елена Петрова,  Образователен център “Междучасие”

Български език и литература

 • Петър Алексиев, 32 СОУ
 • Борислава Петрова, 32 СОУ
 • Кирил Тодоров, I AEГ, Образователен център “Междучасие”
 • Антон Андонов, 112  СОУ
 • Нела Димова, 30 СОУ, Образователен център “Междучасие”
 • Елена Петрова, 30 СОУ
 • Лора Динкова, Образователен център “Междучасие”
 • Ласка Ласкова, СУ “Кл. Охридски”
 • Любка Василева, 31 СУЧЕМ
 • Лиляна Калчева, ЧСУ “Артис”,

Можете да запазите място в следните групи:*

СЪБОТНИ ГРУПИ

* Групите, в които са изчерпани свободните места, се свалят от сайта                                                                              

Начало: септември 2022 г.
Място на провеждане: I AEГ
 

Ел. Петрова – МАТ – 11:30 – 13:30 ч.              3 св. места/12                                            

Ел. Петрова – БЕЛ – 13:45 – 15:45 ч.              3 св. места/12                                                                                                        

***

Ел. Петрова – МАТ – 11:30 – 13:30 ч.              4 св. места/12  

Л. Василева – БЕЛ – 13:45 – 15:45 ч.       4 св. места/12                                            

 

НЕДЕЛНИ ГРУПИ

Начало: септември 2022 г.
Място на провеждане: I AEГ 
     

В. Стоянова – МАТ – 9:15 – 11:15 ч.          4 св. места/12                                

Л. Ласкова – БЕЛ – 11:30 – 13:30 ч.        4 св. места/12                              

***     

В. Стоянова – МАТ – 9:15 – 11:15 ч.           4 св. места/12                                

Б. Петрова – БЕЛ – 11:30 – 13:30 ч.         4 св. места/12    

***                               

Т. Илиева – МАТ – 13:30 – 15:30 ч.                3 св. места/12                                

Л. Калчева– БЕЛ – 16:00 – 18:00 ч.                3 св. места/12 

                               

СЕДМИЧНИ ГРУПИ

Начало: септември 2022 г.
Място на провеждане: Учебен офис Гурко 45
               

ПОНЕДЕЛНИК: К. Тодоров – БЕЛ – 10:15 – 12:15 ч.            8 св. мета/12                         

ПЕТЪК: Т. Илиева – МАТ – 10: 15 – 12:15ч.                               7 св. мета/10                       

***

ПОНЕДЕЛНИК: К. Тодоров – БЕЛ – 16:30 – 18:30 ч.                    8 св. мета/12                     

ЧЕТВЪРТЪК: Т. Илиева – МАТ – 16: 30 – 18:30 ч.               8 св. мета/12 

***

ПОНЕДЕЛНИК: К. Тодоров – БЕЛ – 16:30 – 18:30 ч.                 7 св. мета/12                     

ПЕТЪК: Ел. Петрова – МАТ – 16: 30 – 18:30 ч.               7 св. мета/12

 

Начало: септември 2022 г.
Място на провеждане: Учебен офис Дондуков 77                               

Ел. Петрова – БЕЛ – 16:30 – 18:30ч.                                         6 св. мета/12             

В. Стоянова – МАТ – 16:30 – 18:30 ч.                                   6 св. мета/12                  

                                                                          

ОНЛАЙН базирани

Начало: септември 2022 г.

МАТ: Т. Узунова – понеделник – 9:00 – 11:00 ч.                 8 св. мета/12 

БЕЛ: Л. Динкова – четвъртък – 9:00 – 11:00 ч.            8 св. мета/12 

***

МАТ: Т. Узунова – понеделник – 16:30 – 18:30 ч.                             3 св. мета/12           

БЕЛ: Л. Динкова – четвъртък – 16:30 – 18:30 ч.                           3 св. мета/12                             

                                                  

Цени

Записване за нашите курсове за 6 клас можете да направите в една от следните кампании:

ЛЯТНА кампания за записване – 11 май – 31 юли  2022 г.

При записване в тази първа Лятна кампания  можете да изберете група в удобен ден и час и ползвате специална отстъпка, като се записвате за

Първи модул – всеки предмет – 219 лв. (8.11 лв/ уч.ч.) 
С включен целогодишен ПЪЛЕН ДОСТЪП до сайта за онлайн тестове izpitai.me.

ЕСЕННА кампания за записване – начало – 1 септември 2022 г. – 31 октомври 2022 г.

В тази кампания се запълват останалите свободни места, като цената за предмет  е

249 лв. за модул/предмет  (9.22 лв./уч. ч.)
Втори предмет – 13% отстъпка
С включен целогодишен ПЪЛЕН ДОСТЪП до сайта за онлайн тестове izpitai.me.

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО**: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите два модула, то за всеки ползвате горната отстъпка, като се записвате за 219 лв. за модул, всеки предмет.
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени
 • Отстъпка две деца от семейството: Когато две деца от семейство посещават курсовете в една и съща учебна година, то едното от тях учи цялата година със специална цена за модул.

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули Ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули

Обратна връзка

За годината са предвидени три родителски срещи (през септември, декември и април), на които родителите ще могат да получат информация за напредъка на децата. В началото на курса всички получават предварителен график с календар на занятията и периодите на пробните изпити. След всеки пробен изпит се изпращат с  е-мейл резултатите от изпита, графика на средната успеваемост в курса и междинна оценка от учителя за работата на детето до момента.

Общите условия за ползване на услугите и продуктите на Образователен център “Междучасие” можете да намерите тук.

Записване с ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР