Курсове 6 клас

През учебната 2020-2021 г. за поредна година шестокласниците ще имат възможност да изучават допълнително Математика и БЕЛ в групи от 8 до 12 деца.


ЕСЕННА кампания за записване за учебната 2020/21 г.: 

За нашите курсове за 6 клас можете да се запишете по два начина:

 1. Като попълните този ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

Забележка: Чрез електронния ни формуляр можете да се запишете само в блок по двата предмета – БЕЛ и МАТ, като задължително ще получите потвърждение в рамките на 24 ч. в работни дни. Ако искате да посещавате курс само по един от предметите, можете да позвъните на някой от телефоните ни.

     2. Записване може да направите и като позвъните на някой от  мобилните ни  телефони  или като ни пишете на електронната поща.

Внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица  на следната банкова сметка:

“Междучасие 7” ООД, Райфайзен банк (България) ЕАД ,
BG36RZBB91551011125193 , BIC: RZBBBGSF “Райфайзен Банк” ЕАД,

Формат

 • Общо 162 учебни часа по БЕЛ и Математика за цялата учебна година
 • Часовете за всеки от предметите са разделени в 3 модула по 27 учебни часа с текущи контролни и пробни изпити след всеки модул. 
 • Децата посещават нашите курсове за 6 клас веднъж седмично като вземат наведнъж 3 учебни часа по всеки предмет с почивка от 15 минути между тях. 
 • Курсовете се провеждат в събота или неделя
 • Занятията от нашите курсове за 6 клас започват в началото на учебната година
 • Групите са малки – до 12 деца
 • Всички деца в нашите курсове за 6 клас получават безплатен пълен достъп до интернет портала за онлайн тестове izpitai.me, където могат да се упражняват в удобно за тях време

Място на провеждане

Курсовете за 6 клас се провеждат в I АЕГ или в учебния ни офис на ул. Гурко 45

Противоепидемични мерки

Заради усложнената обстановка, тази учебна година всички родителски срещи (те са 3 на брой) ще се провеждат онлайн, в рамките на 30 минути. Родителите ще получат указания и линк за ZOOM среща. 

Също така през учебната година родители няма да се допускат в учебните зали по време на занятията. Когато няма занятия, можете да посетите офис на Образователния център при всички изисквания за спазване на дистанция и употреба на предпазни средства. Учителите ще споделят с Вас своите имейл и телефон, евентуално за контакт при необходимост или важна информация за напредъка на детето.

За да запазим здравето на децата максимално, на входа на училището ще бъде измервана температурата на децата от наш служител. Няма да бъдат допускани в залите ученици с температура или кашлица. Децата ще седят по едно на чин с необходимите предпазни средства. Ако някое дете е забравило маската си, може да се обърне към наш представител във фоайето на първия етаж, за да получи резервна. Учителите също ще носят предпазни шлемове. 

Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение на детето или карантина, ще включим детето в специално създадените за целта онлайн групи.

 

Преподаватели

Математика

 • Светла Гьорева, 164 Исп. ЕГ
 • Ваня Стоянова, 164 Исп. ЕГ
 • Ирена Стайкова, 31 СУЧЕМ
 • Красимир Кръстев, Образователен център “Междучасие”
 • Васил Тинчев, СМГ, ИМИ БАН
 • Теодора Узунова, СМГ
 • Милена Донкова, СМГ
 • В. Матеева, 55 СОУ
 • М. Кръстева, СМГ
 • Ил. Илиев, СМГ

Български език и литература

 • Петър Алексиев, 32 СОУ
 • Борислава Петрова, 32 СОУ
 • Кирил Тодоров, I AEГ, Образователен център “Междучасие”
 • Ант. Андонов, 112  СОУ
 • Нела Димова, 30 СОУ, Образователен център “Междучасие”
 • Елена Петрова, 30 СОУ
 • Симона Атанасова, НГДЕК, 30 СОУ
 • Лора Динкова, Образователен център “Междучасие”

Можете да запазите място в следните групи:*

СЪБОТНИ ГРУПИ

* Групите, в които са изчерпани свободните места, се свалят от сайта                                                           

Начало: 19 септември 2020 г.
Място на провеждане: I AEГ 
     

Кр. Кръстев – MAT- 9:15 – 11:15 ч.                                             

Н. Димова – БЕЛ – 11:30 – 13:30 ч.     

 

С. Атанасова – БЕЛ- 9:15 – 11:15 ч

В. Матеева – МАТ – 11:30 – 13:30 ч.          

         

В. Матеева – МАТ – 11:30 – 13:30 ч.   

Ант. Андонов – БЕЛ- 13:45 – 15:45 ч       

 

НЕДЕЛНИ ГРУПИ

Начало: 19 септември 2020 г.
Място на провеждане: I AEГ 
     

Ир. Стайкова – MAT- 9:15 – 11:15 ч.                                             

Б. Петрова – БЕЛ – 11:30 – 13:30 ч.     

 

Л. Динкова – БЕЛ – 11:30 – 13:30 ч.   

Св. Гьорева – БЕЛ- 13:45 – 15:45 ч

 

Св. Гьорева – МАТ- 13:45 – 15:45 ч

К. Тодоров – БЕЛ – 16:00 – 18:00

                                                                                                                                                                         

ОНЛАЙН базирани

Начало 14. октомври

МАТ – Т. Узунова, вторник–  19:00 – 21:00 ч.,

БЕЛЛ. Динкова , неделя -16:00 – 18:00 ч.,

                                                    

Цени

Записване за нашите курсове за 6 клас можете да направите в една от следните кампании:

I ЛЯТНА кампания за записване – 11 май – 31 август 2020 г.

При записване в тази първа Лятна кампания  се записвате за

Първи модул – всеки предмет – 199 лв. (7.37 лв/ уч.ч.) 
С включен целогодишен ПЪЛЕН ДОСТЪП до сайта за онлайн тестове izpitai.me.

II ЕСЕННА кампания за записване – след 1 септ. 2020 г.

В тази кампания се попълват свободните места и цената за предмет  е 229 лв. за модул (8.48 лв./уч. ч.)
Втори предмет – 13% отстъпка
С включен целогодишен ПЪЛЕН ДОСТЪП до сайта за онлайн тестове izpitai.me.

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО**: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите два модула, то за всеки ползвате горната отстъпка, като се записвате за 199 лв. за модул, всеки предмет.
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени
 • Отстъпка две деца от семейството: Когато две деца от семейство посещават курсовете в една и съща учебна година, то едното от тях учи цялата година със специална цена за модул.

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули

Обратна връзка

За годината са предвидени три родителски срещи, на които родителите ще могат да се срещнат с учителите и да попитат за напредъка на децата. Родителските срещи са в началото на всеки модул. Преди започване на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията, контролните и родителските срещи.

След всеки пробен изпит, родителите получават през системата на izpitai.me имейл с резултатите от изпита, графика на средната успеваемост в курса и междинна оценка от учителя за работата на детето до момента.

Непосредствено преди или след всяко занятие също е възможно да говорите с учителите без предварителна уговорка.

Записване с ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР