Курсове 5 клас


През  учебната 2016-2017 г.  за поредна година петокласниците ще имат възможност да изучават допълнително Математика и БЕЛ в групи от 8 до 12 деца в нашите курсове за 5 клас.

Записване

Достатъчно е да позвъните на един от нашите телефони и да продиктувате името на ученика.

Можете да се запишете за нашите курсове за 5 клас и чрез ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР 

Формат

 • Нашите курсове за 5 клас са целогодишни, 90 уч. ч. за цялата година
 • Обучението е организирано в 3  модула по 10 занятия. Всеки модул е с продължителност 30 учебни часа
 • Заниманията са предвидени веднъж седмично по 3 учебни часа (2 астрономически), с почивка от 15 минути

Място на провеждане

Нашите курсове за 5. клас се провеждат в сградата на I АЕГ  или в учебните офиси на ул. Гурко 45 или бул. Княз Ал. Дондуков 77, ет. 3.

Преподаватели

Математика

 • В. Тинчев, СМГ
 • Кр. Кръстев, Образователен център “Междучасие”

БЕЛ

 • Петър Алексиев, 32 СОУ
 • Кирил Тодоров, I АЕГ

Съботни групи

Място на провеждане: I АЕГ

Начало на курса: 7 октомври 2017 г.
Математика:  9:00  – 11:15   –   Красимир Кръстев – Няма св. места/12
БЕЛ*:  11:15  – 13:15   –   Петър Алексиев – 2 св. места

Място на провеждане: I АЕГ

Начало на курса: 7 октомври 2017 г.
БЕЛ*:  11:15  – 13:15   –   Петър Алексиев – 2 св. места/12
Математика:  13:30  – 15:30   –   Васил Тинчев – Няма св. места/12

Неделни групи

Място на провеждане: I АЕГ

Начало на курса: 8 октомври 2017 г.
БЕЛ*:  9:15  – 11:15   –   Кирил Тодоров                             6 св. места/12
Математика:  11:30  – 13:30   –   Кр. Кръстев                     5 св. места/12

* БЕЛ- 20% в комбинация с Математика

 

 Обратна връзка

За годината са предвидени три родителски срещи, на които родителите ще могат да се срещнат с учителите и да попитат за напредъка на децата. Първата родителска среща е през септември преди започване на занятията. Втората родителска среща е в средата на м. декември и третата родителска среща е в началото на последния трети модул. В  началото на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията, контролните и родителските срещи.

Непосредствено преди или след всяко занятие също е възможно да говорите с учителите по важен въпрос и без предварителна уговорка.

Цени

В Лятна кампания за записване (до 31.08 ) се записвате за 189 лв.  за  I модул
В Есенната ни кампания (след 1.09 ) се записвате за 209 лв на модул.

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите два модула, за всеки от тях ползвате горната отстъпка, като се записвате за 189 лв. на модул
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Група БЕЛ: – 20% отст. в комбинация с Математика
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени.

Внасянето на таксата можете да направите в рамките на седмица в един от офисите на Образователен център “Междучасие” или по банков път на следната банкова сметка:

Банкова сметка:
“ЕМ ПИ” ЕООД
IBAN: BG49 CECB 9790 10D3 8086 00
BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД
Клон Дондуков

Моля, обърнете внимание на информацията, която трябва да съдържа банковия документ: 
Трите имена на ученика,
I модул, (Мат. и БЕЛ)