Курсове 5 клас


През учебната 2021-22 г. за поредна година петокласниците ще имат възможност да изучават допълнително Математика и БЕЛ в групи от 8 до 12 деца

ОТ 15 октомври до 21 ноември включително курсовете за всички групи на Образователен център “Междучасие” ще се провеждат онлайн чрез платформата “ZOOM”. 

Записване

Записване можете да напровите като позвъните на мобилните ни телефони и  продиктувате името на ученика. Можете да се запишете за нашите курсове за 3 клас от месец април и чрез нашия ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР,като като задължително ще получите потвърждение за записване в работни дни в рамките на 24 ч.Внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица на банковата сметка, която е изписана в имейла ви с потвърждението за записване. Моля обърнете внимание, че плащането на таксите ще се извършва само по банков път.Курсовете ни за 5 клас се провеждат  в I АЕГ.

Формат

 • Общо за годината се изучават 90 уч. ч. математика
 • Обучението в нашите курсове за 5 клас е целогодишно, като курсът е разделен на 3  модула по 10 занятия. Заниманията се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа (2 астр. часа), с почивка от 10 минути, в събота или неделя.
 • Децата се учат да решават различни математически задачи за тяхната възраст, които им помагат да се справят с учебния материал. Също със  занимателни задачи децата развиват логическите си умения, които са им винаги полезни  .

Математика

 • Теодора Гигова, Образователен център “Междучасие”
 • Красимир Кръстев, Образователен център “Междучасие”
 • Гергана Добрева, СМГ
 • Пламен Гостев, СМГ
 • Taня Илиева, Образователен център “Междучасие”

БЕЛ

 • Елена Петрова, Образователен център ” Междучасие”
 • Борислава Петрова, 32 СОУ
 • Елена Боянова, 9 ФЕГ
 • Лора Динкова, СУ Климент Охридски
Можете да изберете съботна или неделна група на обучение в посочените по-долу часове.
Групите, в които се изчерпват свободните места, се свалят от сайта.

Събота

Начало на курса: 3 окт. 2021 г., 

Място на провеждане: I АЕГ

МАТЕМАТИКА, Т. Илиева – 13:45 – 15:45 ч.          

БЕЛ, Ел. Петрова – 16:00 – 18:00 ч                  

                                                                               

ЦЕНИ

В Лятна кампания за записване (11.05 – 31.08) ползвате специално намаление и таксата за Първия модул е 209 лв.

В Есенната ни кампания (1.09 – 31.10) можете да се запишете

с такса  239 лв. на модул.

Втори предмет – 20% отстъпка

 

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО**: Ако решите да платите в Лятна кампания (до 31. 07) и някой от останалите два модула, за всеки от тях ползвате горната отстъпка, като се записвате за 209 лв. на модул
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени.
 • Отстъпка две деца от семейството: Когато две деца от семейство посещават курсовете в една и съща учебна година, то едното от тях учи цялата година със специална цена за модул.

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули.

Обратна връзка

За годината са предвидени три родителски срещи, на които родителите ще могат да попитат за напредъка на децата. Първата родителска среща е през септември преди започване на занятията. Втората родителска среща е в средата на м. декември, а третата е в началото на последния – трети модул. В началото на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията.

Противоепидемични мерки

Заради усложнената обстановка от Ковид-19 на входа на училището дистанционно ще се измерва температурата на децата. Децата седят по едно на чин и с необходимите предпазни средства. Учителите също носят предпазни маски. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители няма да не се допускат в учебните зали. Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение на детето или карантина,  то се включва в онлайн група или предлагаме друга възможност за да се вземе занятието.

ЗАПИСВАНЕ с ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР