Курсове 5 клас

ЛЯТНА КАМПАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ за НОВАТА УЧЕБНА 2022 -23 г. – НАЧАЛО – 11 МАЙ

През учебната 2022-23 г. за поредна година петокласниците ще имат възможност да изучават допълнително Математика и БЕЛ в групи от 8 до 12 деца

Записване

Записване можете да направите, като позвъните на мобилните ни телефони и  продиктувате името на ученика. Можете да се запишете за нашите курсове за 5 клас и чрез нашия ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР, като задължително ще получите потвърждение за записване в работни дни в рамките на 24 ч. Внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица след 11 май (Началото на Лятната ни кампания за записване) на банковата сметка, която е изписана в потвърждението Ви за записване. Моля, обърнете внимание, че плащането на таксите ще се извършва само по банков път.
Курсовете ни за 5 клас се провеждат  в I АЕГ.

Формат

 • Общо за годината се изучават 90 уч. ч. математика.
 • Обучението в нашите курсове за 5 клас е целогодишно, като курсът е разделен на 3  модула по 10 занятия. Заниманията се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа (2 астр. часа), с почивка от 15 минути, в събота или неделя.
 • Децата се учат да решават различни математически задачи за тяхната възраст, които им помагат да се справят с учебния материал. Също със  занимателни задачи децата развиват логическите си умения, които са им винаги полезни.

Математика

 

 • Красимир Кръстев, Образователен център “Междучасие”, СМГ
 • Гергана Добрева, СМГ
 • Пламен Гостев, СМГ
 • Емилия Гигова, СМГ
 • Taня Илиева, Образователен център “Междучасие”
 • Елена Петрова, Образователен център “Междучасие”

БЕЛ

 • Кирил Тодоров, I АЕГ, Образователен център “Междучасие”
 • Елена Боянова, 9 ФЕГ
 • Любка Василева, 31 СУЧЕМ
 • Лора Динкова, СУ Климент Охридски
 • Ласка Ласкова, СУ Климент Охридски
 • Бистра Величкова, Образователен център “Междучасие”
Можете да изберете съботна или неделна група на обучение в посочените по-долу часове.
Групите, в които се изчерпват свободните места, се свалят от сайта.

Седмични групи

Начало на курса: октомври 2022 г.

Място на провеждане: Учебен офис “Ген Гурко 45” ет 111

ВТОРНИК – К. Тодоров – БЕЛ – 14:30 – 16:30 ч.                    5 св. места/8

ЧЕТВЕРТЪК – Ем. Гигова – МАТ – 14:30 – 16:30 ч.                      5 св. места/8

 

Събота

Начало на курса: октомври 2022 г.

Място на провеждане: I АЕГ

Ел. Петрова – МАТ – 9:15 – 11:15 ч.                                        8 св. места/12      

Ел.. Боянова– БЕЛ – 11:30 – 13:30 ч.                                 5 св. места/12    

***

Ел. Боянова – БЕЛ – 11:30 – 13:30 ч.                    5 св. места/12 

Г. Добрева – МАТ – 13:45 – 15:45 ч.                     7 св. места/12 

 

Неделя

Начало на курса: октомври 2022 г.

Място на провеждане: I АЕГ

К. Тодоров– БЕЛ – 9:15 – 11:15 ч.                           6 св. места/12 

Т. Илиева – МАТ – 11:30 – 13:30 ч.                 6 св. места/12 

***

Л. Ласкова – БЕЛ – 9:15 – 11:15 ч.                            5 св. места/12 

Кр. Кръстев – МАТ – 11:30 – 13:30 ч.                     5 св. места/12

 

ОНЛАЙН БАЗИРАНИ седмични

МАТ: T. Илиева – понеделник – 14:30 – 16:30 ч.                       8 св. места/12 

БЕЛ: Л. Динкова – четвъртък – 14:30 – 16:30 ч.                     8 св. места/12 

 

ЦЕНИ

В Лятна кампания за записване (11.05 – 31.08) ползвате специално намаление и таксата за Първия модул е 219 лв. ВСЕКИ ПРЕДМЕТ

В Есенната ни кампания (1.09 – 31.10) можете да се запишете

с такса  249 лв. на модул.

Втори предмет – 20% отстъпка

 

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО**: Ако решите да платите в Лятна кампания (до 31. 07) и някой от останалите два модула, за всеки от тях ползвате горната отстъпка, като се записвате за 219 лв. на модул
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени.
 • Отстъпка две деца от семейството: Когато две деца от семейство посещават курсовете в една и съща учебна година, то едното от тях учи цялата година със специална цена за модул.

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули.

Обратна връзка

За годината са предвидени три родителски срещи, на които родителите ще могат да попитат за напредъка на децата. Първата родителска среща е през септември преди започване на занятията. Втората родителска среща е в средата на м. декември, а третата е в началото на последния – трети модул. В началото на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията.

Противоепидемични мерки

През тази учебна година, заради усложнената обстановка от Ковид-19 на входа на училището дистанционно се измерва температурата на децата. Всички седят по едно на чин и с необходимите предпазни средства. Учителите също носят предпазни маски. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители не се допускат в учебните зали. Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение на детето или карантина,  то се включва в онлайн група или предлагаме друга възможност, за да се вземе занятието.

ЗАПИСВАНЕ с ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР