Курсове 4 клас

Образователен център Междучасие има традиции в организирането на Курсове за 4 клас по Математика за децата със специални интереси към този предмет.

Записване

ЕСЕННА КАМПАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ за НОВАТА УЧЕБНА 2022 -23 г. 

Достатъчно е да позвъните на  телефоните ни и да продиктувате името на ученика. Месец преди началото на Лятната ни кампания за записване (11 май) ще можете да се запишете за нашите курсове за 4 клас и чрез нашия

ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

Внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица след 11 май (Началото на Лятната ни кампания за записване) на банковата сметка, която е изписана в потвърждението Ви за записване. Моля, обърнете внимание, че плащането на таксите се извършва само по банков път.

Формат

 • Нашите курсове за 4 клас са насочени към кандидатстване в математически гимназии и паралелки след 4 клас.
 • За курсовете по Математика за годината са предвидени 120 уч часа, разделени на  4  модула по 10 занятия. Всеки модул е с продължителност 30 уч. часа.
 • Курсовете на обучение са целогодишни, заниманията са предвидени веднъж седмично по 3 учебни часа (2 астрономически), с почивка от 5 минути, в събота или неделя, или през седмицата.
 • След всеки модул децата правят пробни изпити (4 за годината) във формата на конкурсния изпит по математика.
 • Курсът по Български език и Литература и  Творческо писане за годината има 90 уч часа, разделени на  3  модула по 10 занятия. Всеки модул е с продължителност 30 уч. часа. В часовете по БЕЛ децата ще затвърждават и затвърждават знанията си по Български език и Литератъра, за да се представят отлично на НВО в края на учебната година. А в часовете по Творческо писане ще предизвикваме въображението им да изразяват и развиват творческото си мислене.

Място на провеждане

Нашите курсове за 4. клас се провеждат в учебните офиси на ул. Гурко 45,  Бул. Дондуков 77 или  НПМГ (Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”), адрес: ул. „Бигла“ 52, ж.к. Лозенец.

Преподаватели

Математика

DSC_0137_Easy-Resize.com

 • Ваня Данова, СМГ
 • Зоя Савова, СМГ
 • Емил Карлов, Ямболска математическа гимназия, СМГ
 • Емилия Гигова, СМГ
 • Красимир Кръстев, ФИ БАН, Обр. център “Междучасие”, СМГ
 • Пламен Гостев, СМГ
 • Таня Илиева, СУ Климент Охридски, Обр. център “Междучасие”
 • Гергана Добрева, СМГ

Български език и литература и

Творческо писане

DSC_0137_Easy-Resize.com

 • Мария Минкова, Обр. център “Междучасие”

 Можете да изберете обучение в една от следните групи, като групите,  в които са изчерпани свободните места, се свалят от сайта

    

СЪБОТА

Начало на курса: 17 септември 2022 г.

Място на провеждане: НПМГ    

Математика: Кр. Кръстев – 13:45 – 15:45 ч.             4 св.места/12   

 

НЕДЕЛЯ

МАТЕМАТИКА

Начало на курса: 18 септември 2022 г.

Място на провеждане: НПМГ

Математика: Ем. Гигова – 11:30 – 13:30 ч.         1 св.места/12                

Математика: Кр. Кръстев – 16:00 – 18:00 ч.          6 св.места/12   

Математика: В. Данова – 16:00 – 18:00 ч.          3 св.места/15  

 

Начало на курса: 18 септември 2022 г.

Място на провеждане: Учебен офис Гурко 45

Математика: З. Савова 13:45 – 15:45 ч.            2 св. места 10 

***

Начало на курса: 25 септември 2022 г.

Математика: Ем. Карлов 13:45 – 15:45 ч.            3 св. места 12          

 

ОНЛАЙН базирани НЕДЕЛЯ

Математика: Ем. Карлов – 9:15 – 11:15 ч.       6 св, места/12

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и творческо писане

Начало на курса: 18 септември 2022 г.

Място на провеждане: НПМГ

БЕЛ: М. Минкова – 13:45 – 15:45        1 св. места/12

ЕЛ: М. Минкова – 16:00 – 18:00        5 св. места/10

 

Срещи с учителите

За годината са предвидени три родителски срещи, (в ZOOM тази година отново заради пандемията от коронавирус), на които родителите ще могат да попитат за напредъка на децата. Първата родителска среща е през септември преди започване на занятията. Втората родителска среща е в средата на м. декември и третата родителска среща е в началото на последния – трети модул. В началото на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията, контролните и родителските срещи.

Противоепидемични мерки

През тази учебна година, заради усложнената обстановка от Ковид-19 на входа на училището дистанционно се измерва температурата на децата. Всички седят по едно на чин. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители не се допускат в учебните зали. Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение на детето или карантина,  то се включва в онлайн група или предлагаме друга възможност, за да се вземе занятието.

Цени

В ЛЯТНАТА кампания за записване (от 11.05 до 31.08)  ползвате СПЕЦИАЛНА отстъпка, като се записвате за:

Първи модул МАТ- 259 лв. (8.63 лв/уч. ч.)

Втори предмет БЕЛ и творческо писане – 3 модула  – 20% отстъпка

 

В ЕСЕННАТА ни кампания (след 1.09) се записвате за 279 лв на модул (9.30 лв/уч.ч.)

Втори предмет БЕЛ и творческо писане – 3 модула  – 20% отстъпка

 

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите три модула, за всеки от тях ползвате горната отстъпка, като се записвате за 259 лв. на модул**
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени.

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули Ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули.

Записване с ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР