Курсове 4 клас

Образователен център Междучасие има традиции в организирането на Курсове за 4 клас по Математика за децата със специални интереси към този предмет.

Записване

ЛЯТНА КАМПАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

за НОВАТА УЧЕБНА 2023 -24 г.  – НАЧАЛО: 11 МАЙ

Можете да се запишете оше сега. Достатъчно е да позвъните на  телефоните ни и да продиктувате името на ученика или да попълните нашия

ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

Внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица след 11 май (Началото на Лятната ни кампания за записване) на банковата сметка, която е изписана в потвърждението Ви за записване. Моля, обърнете внимание, че плащането на таксите се извършва само по банков път.

Формат

 • Нашите курсове за 4 клас са насочени към кандидатстване в математически гимназии и паралелки след 4 клас.
 • За курсовете по Математика за годината са предвидени 120 уч часа, разделени на  4  модула по 10 занятия. Всеки модул е с продължителност 30 уч. часа.
 • Курсовете на обучение са целогодишни, заниманията са предвидени веднъж седмично по 3 учебни часа (2 астрономически), с почивка от 5 минути, в събота или неделя, или през седмицата.
 • След всеки модул децата правят пробни изпити (4 за годината) във формата на конкурсния изпит по математика.
 • Курсът по Български език и Литература и  Творческо писане за годината има 90 уч часа, разделени на  3  модула по 10 занятия. Всеки модул е с продължителност 30 уч. часа. В часовете по БЕЛ децата ще затвърждават и затвърждават знанията си по Български език и Литератъра, за да се представят отлично на НВО в края на учебната година. А в часовете по Творческо писане ще предизвикваме въображението им да изразяват и развиват творческото си мислене.

Място на провеждане

Нашите курсове за 4. клас се провеждат в НПМГ (Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”), адрес: ул. „Бигла“ 52, ж.к. Лозенец. или в 32 СОУ “Св. Климент Охридски”, бул. “Христо Ботев” 63 или в учебните офиси на ул. Гурко 45,  Бул. Дондуков 77 .

Преподаватели

Математика

DSC_0137_Easy-Resize.com

 • Ваня Данова, СМГ, Нац. отбор по математика
 • Зоя Савова, СМГ
 • Емил Карлов, Нац. отбор по математика и Младежки нац. отбор по математика (бивш треньор), СМГ,
 • Емилия Гигова, СМГ
 • Красимир Кръстев, ФИ БАН, Обр. център “Междучасие”, СМГ
 • Таня Илиева, СУ Климент Охридски, Обр. център “Междучасие”
 • Гергана Добрева, СМГ

Български език и литература и

Творческо писане

DSC_0137_Easy-Resize.com

 • Мария Минкова, Обр. център “Междучасие”
 • Лора Динкова, СУ Климент Охридски, Обр. център “Междучасие”

 Можете да изберете обучение в една от следните групи, като групите,  в които са изчерпани свободните места, се свалят от сайта

    

СЪБОТА

Начало на курса: 9 септември 2023 г.

Място на провеждане: НПМГ    

Математика: Ем. Карлов – 9:15 – 11:15 ч.                              10 св. места/12            

Математика: Ем. Карлов  – 13:45 – 15:45 ч.                           9 св. места/12

***

Начало на курса: 2 септември 2023 г.

Място на провеждане: 32 СОУ  

Математика: Кр. Кръстев – 9:15 – 11:15 ч.                      12 св. места /12
***
Начало на курса: 22 септември 2023 г.

Място на провеждане: Учебен офис “Дондуков” 77, ет 3   

Математика: Г. Добрева – 9:15 – 11:15 ч.  – Продължителността на този курс е 3 модула

НЕДЕЛЯ

МАТЕМАТИКА

Начало на курса: 3 септември 2023 г.

Място на провеждане: НПМГ

Математика: Ем. Карлов – 9:15 – 11:15 ч.                       10 св. места/12      

Математика: Ем. Карлов  – 11:30 – 13:30 ч.                    10 св. места/12

Математика: З. Савова 13:45 – 15:45 ч.                        9 св. места/12 

Математика: Кр. Кръстев – 16:00 – 18:00 ч.                    11 св. места/12

***   

Начало на курса: 3 септември 2023 г.

Място на провеждане: 32 СОУ

Математика: Ем. Гигова9:15 – 11:15 ч.                  11 св. места/12

Бълг. Език и Литератъра: М. Минкова – 11:30 – 13:30 ч. 

Математика: В. Данова – 13:45 – 15:45 ч.                  8 св. места/12

Бълг. Език и Литератъра: М. Минкова – 13:45 – 15:45 ч.   

Математика: В. Данова – 16:00 – 18:00 ч.                 9 св. места/12

***      

ОНЛАЙН базирани ПЕТЪК

Математика: Ем. Карлов – 14:30 – 16:30 ч.     

Срещи с учителите

За годината са предвидени три родителски срещи, (в ZOOM ), на които родителите ще могат да попитат за напредъка на децата. Първата родителска среща е през септември преди започване на занятията. Втората родителска среща е в средата на м. декември и третата родителска среща е в началото на последния – трети модул. В началото на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията, контролните и родителските срещи.

Противоепидемични мерки

През тази учебна година всички седят по едно на чин. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители не се допускат в учебните зали. Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение на детето или карантина,  то се включва в онлайн група или предлагаме друга възможност, за да се вземе занятието.

Цени

В ЛЯТНАТА кампания за записване (от 11.05 до 31.07)  ползвате СПЕЦИАЛНА отстъпка, като се записвате за:

Първи модул МАТ- 289 лв. (9.63 лв/уч. ч.)

Втори предмет БЕЛ и творческо писане – 3 модула  – 20% отстъпка

 

В ЕСЕННАТА ни кампания (след 1.09) се записвате за 309 лв на модул (10.30 лв/уч.ч.)

Втори предмет БЕЛ и творческо писане – 3 модула  – 20% отстъпка

 

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите три модула, за всеки от тях ползвате горната отстъпка, като се записвате за 289 лв. на модул**
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени.
 • Отстъпка втори предмет: – 20 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка Второ дете от семейството: Когато две деца от семейството учат в една и съша година в Образователен център “Междучасие”, то едно от тях учи със специална отстъпка.

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули Ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули.

Записване с ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР