Програмиране за деца

ЛЯТНА КАМПАНИЯ за

ЗАПИСВАНЕ за НОВАТА УЧЕБНА 2024-25 г. 

НАЧАЛО – 11 май

През учебната 2024-25 г. за втора поредна година за ще предоставим възможност на деца на възраст между 8 и 13 години да се занимават с програмиране , съобразено с възрастта им в групи от 5 до 10 деца

Формат

 • Курс 1: Първи Стъпки в Програмирането (ПСП)– подходящо за деца от 7 до 11 години. (Забележка: възрастта е ориентировъчна, предполага се, че децата вече са решавали математически казуси, подходящи за възрастта им)

  Целта на курса е да бъдат усвоени основни логически принципи, пряко свързани с програмирането; да се придобият базови познания относно компютъра като машина и работа с интернет. Ще се съставят логически команди и алгоритми с помощта на „scratch“, чрез което се въвеждат и основите на програмната логика, без да се затрудняват децата с излишно сложен програмен синтаксис. Не изисква предишен опит в програмирането. Общо за годината се изучават 90 уч. ч. , като курсът е разделен на 3 модула по 10 занятия

 • Курс 2: Увод в Програмирането (УП): За подрастващи по-големи от 9 – 13 години (Забележка: възрастта е ориентировъчна, предполага се, че децата вече са решавали математически казуси, подходящи за възрастта им.)

  По време на курса ще се използва „С++“.Целта на курса е да бъдат усвоени базови програмни знания, приложими и на други програмни езици, а не само „C++“. Ще бъде усвоен синтаксисът на езика, както и ще се правят алгоритми и конзолни приложения за начинаещи. Курсът ще приключи с проект, обхващащ целия материал по време на курса. Не изисква предишен опит в програмирането. Общо за годината се изучават 90 уч. ч. , като курсът е разделен на 3 модула по 10 занятия

 • Децата се учат да решават различни математически и практически задачи за тяхната възраст, които им помагат да развиват логическите си умения. Курсът е присъствен, с идея за персонално отношение към всяко едно от децата

Място на провеждане

Занятията ще се провеждат в НПМГ (Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”), адрес: ул. „Бигла“ 52, ж.к. Лозенец .

Преподавател

Георги Угърчински, Образователен център „Междучасие“, студент по информатика във Факултета по математика и информатика към Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

Записване

Записване можете да направите, като позвъните на нашите телефони и продиктувате името на ученика. Можете да се запишете за нашите курсове по Програмиране и чрез нашия ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР, като задължително ще получите потвърждение за записване в работни дни в рамките на 24 ч. Внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица на банковата сметка, която е изписана в потвърждението ви за записване. 
 
Можете да изберете съботна или неделна група на обучение в посочените по-долу часове.
Групите, в които се изчерпват свободните места, се свалят от сайта. 

НЕДЕЛНИ ГРУПИ

Курс 2: Увод в Програмирането (УП)
Начало на курса: октомври 2024 г.
Място на провеждане: НПМГ

Г. Угърчински – УП – 16:00– 18:00ч.              7 св. места/12

Срещи с учителите

За годината са предвидени три родителски срещи, (в ZOOM ), на които родителите ще могат да попитат за напредъка на децата. Първата родителска среща е през септември преди започване на занятията. Втората родителска среща е в средата на м. декември и третата родителска среща е в началото на последния – трети модул. В началото на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията, контролните и родителските срещи.

Противоепидемични мерки

През тази учебна година всички деца седят по едно на чин. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители не се допускат в учебните зали. Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение на детето или карантина, то се включва в онлайн група или предлагаме друга възможност, за да се вземе занятието.

Цени

В ЛЯТНАТА кампания за записване (от 11.05 до 31.07) ползвате СПЕЦИАЛНА отстъпка, като се записвате за:

Първи модул – ( 339 лв. 11.30 лв./уч. ч.)

При посещение на друг курс (МАТ или БЕЛ), курсът по Програмиране е с 20 % отстъпка

 

В ЕСЕННАТА ни кампания (след 1.09) цената е 369 лв. на модул (12.30 лв./уч.ч.)

 

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите три модула, за всеки от тях ползвате горната отстъпка, като се записвате за 289 лв. на модул**
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 % от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате 5% отстъпка от обявените цени.
 • Отстъпка втори предмет: – 20 % от цените в съответната кампания
 • Отстъпка Второ дете от семейството: Когато две деца от семейството учат в една и съща година в Образователен център “Междучасие”, то едно от тях учи със специална отстъпка.
 • При посещение на друг курс (МАТ или БЕЛ), курсът по Програмиране е с 20 % отстъпка

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули Ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули.

Записване с ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР