Курсове 11 клас

Образователен център “Междучасие” организира курсове за новата матура след 11. и 12 клас по Български език и Литература и по Математика.

ЕСЕННА КАМПАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ за НОВАТА УЧЕБНА 2023 -24 г.

Формат

Подготовката за МАТУРА по Литература след 12 кл.  би могла да запичне още в 11 клас. Извършва се в малки групи – до 12 деца.

Преподаватели

  • Елена Боянова, 9 ФЕГ

Място на провеждане

Курсовете се провеждат в 32 СОУ “Св. Климент Охридски”, което се намира на бул. “Христо Ботев” 63

ПРОГРАМА – 11. клас

  • Курсът обхваща материала от 11 клас, който е включен в подготовката за явявяне на матури след 12 клас. Объчението е целогодишно и продължава от септември до края на месец май.
  • Програмата включва занимания веднъж седмично, като се вземат наведнъж 3 учебни часа.
  • За цялата година обучението е структурирано в 3 модула по 30 уч.ч., общо 9 уч.ч.

Противоепидемични мерки

През тази учебна годинав всички ученици седят по един на чин. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители не се допус6кат в учебните зали. Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение или карантина,  предлагаме друга възможност за вземане на занятието.

Цена

Таксата за Първи модул при заплащане в ЛЯТНА КАМПАНИЯ (11 май – 31 август) 2023 г. е с отстъпка, а именно:

Първи модул – 289 лв (9.63 лв./уч.ч.),

В Есенната ни кампания за записване (след 1.09), таксата за модул е 309 лв. (10.30 лв/уч.ч.)

Групи

СЪБОТА

Място на провеждане: 32 СОУ

Начало: 30 септември

БЕЛ – Ел. Боянова –  13:45 – 15:45 ч.                       6 св. места/12

7Записване

Достатъчно е да позвъните на един от телефоните ни и да продиктувате името на детето или да попълните  нашия ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР . Внасянето на таксата можете да направите в рамките на седмица на  банковата сметка, която е изписана в имейла с потвърждението за записване.