Нова локация за провеждане на курсовете на Образователен център “Междучасие”!

Нова локация за провеждане на курсовете на Образователен център “Междучасие”!

Уважаеми родители и ученици,

От новата учебна година Образователен център “Междучасие” ще провежда своите курсове и във Физическия факултет на СУ, намиращ се на бул. “Джеймс Баучер” 5, жк. Лозенец.