Подготовка за ВУЗ по Литература

Формат

Нашата подготовка за ВУЗ по Литература се извършва в малки групи – до 11 курсисти. Всички, записани за курс, получават безплатен ПЪЛЕН ДОСТЪП до сайта за онлайн тестове izpitai.me ЗА ЦЯЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА! В течение на годината са предвидени пробни изпити върху материала, изучен до момента, които са безплатни за курсистите на Образователен център “Междучасие”.

Преподаватели

 • Елена Боянова, 9 ФЕГ
 • Цветелина Димитрова, Национална гимназия за древни езици и култури

Място на провеждане

Курсовете се провеждат в учебните ни офиси на Дондуков 77 или в I АЕГ

ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА – 12. клас

 • Подготовката за кандидатстване във ВУЗ е целогодишна и започва от м. октомври за ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ.
 • Програмата за курсистите включва занимания веднъж седмично, като се вземат наведнъж 4 учебни часа (80 мин + почивка + 80 мин.).
 • За цялата година обучението е структурирано в 3 модула по 40 уч.ч., общо 120 уч.ч. за годината до предварителния изпит през пролетта.
 • Курсът може да се комбинира с курс по история. Учениците, които посещават двата курса получават 10% отстъпка от цената на втория курс.
 • Всички курсисти в нашите курсове за подготовка за ВУЗ по литература получават безплатен пълен достъп до интернет портала за онлайн тестове izpitai.me, където могат да се упражняват в удобно за тях време.

Цена

Таксата за модул в ЕДНОГОДИШНАТА програма е 299 лв. (7.47 лв/уч.ч.)

Групи

Неделя
Час: 11:30 – 14:00 ч.
Място на провеждане: I АЕГ/ Учебен офис Дондуков 77

БЕЛ: Цветелина Димитрова

ДВУГОДИШНА ПРОГРАМА – 11 – 12. клас

 • Подготовката за кандидатстване във ВУЗ е целогодишна и започва от м. октомври за ЕДИНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ.
 • Програмата за курсистите включва занимания веднъж седмично, като се вземат наведнъж 3 учебни часа (2 астр.).
 • За цялата година обучението е структурирано в 3 модула по 30 уч.ч., общо 150 уч.ч. за годината, като 3 модула са предвидени в 11 клас, а останалите 2 модула са в 12 клас до предварителния изпит през пролетта.
 • Всички курсисти в нашите курсове за подготовка за ВУЗ по литература получават безплатен пълен достъп до интернет портала за онлайн тестове izpitai.me, където могат да се упражняват в удобно за тях време.

Цена

Таксата за модул в ДВУГОДИШНАТА програма е: 229 лв. (7.63 лв/уч.ч.)

Групи

Неделя

Час: 16:00 – 18:00 ч.
Място на провеждане: I АЕГ/ Учебен офис Дондуков 77

БЕЛ: Елена Боянова

Записване

Достатъчно е да позвъните на един от телефоните ни и да продиктувате името на детето или да попълните нашия ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР. Внасянето на таксата можете да направите в рамките на седмица в някой от офисите на Образователен център “Междучасие”  или по банков път на следната банкова сметка:

Банкова сметка

“МЕЖДУЧАСИЕ ЕМ ПИ”  ООД
IBAN:  BG44 CECB 9790 10D6 2560 00
BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД
Клон Химимпорт

Моля, обърнете внимание на информацията, която трябва да съдържа банковия документ: 
Трите имена на ученика,
I модул, (Мат. и БЕЛ)