Матури 12 клас БЕЛ

Подготовката за Държавните зрелостни изпити (Матури) е целогодишна и започва от м. октомври, като в нея можете да се включите от 11 и 12 клас

 

Записване

Достатъчно е да позвъните на един от нашите телефони и да продиктувате името на ученика.

Можете да се запишете за нашите курсове за Матури и чрез нашия ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР .

Формат

  • Програмата за курсистите включва занимания веднъж седмично, като се вземат наведнъж 4 учебни часа (3 астр.)
  • За цялата година обучението е разделено на 4 модула по 40 уч. часа, общо 160 уч. ч.
  • След всеки модул са предвидени безплатни пробни матури, във формата на Държавните зрелостни изпити. Пробните матури са върху материала, изучен до момента.
  • Групите са малки  – до 12  уч.  в група
  • Всички, записани за курс,  получават безплатен ПЪЛЕН ДОСТЪП до сайта за онлайн тестове izpitai.me ЗА ЦЯЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

Преподаватели

Цветелина Димитрова, Национална гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ”, Образавателен център “Междучасие”

Деспина Василева, СУ “Климент Охридски”

Можете да запазите място в следните групи:

Събота

Haчало: 16  септ., 2017 г.,  I АЕГ

Цветелина Димитрова – БЕЛ – 10:00 – 13:00 ч.                                    4 св. места/12

 

Haчало: 30 септември 2017 г., Учебен офис “Ген Гурко45”
Деспина Василева – БЕЛ – 14:00 – 17:00 ч.                                       Няма св. места

 

Седмични групи 

Haчало: 3 октомври 2017 г., Учебен офис “Ген Гурко45”

Вторник
Цветелина Димитрова – БЕЛ – 9:00 – 12:00 ч.                                                  Няма св. места

Цени

В Лятната ни кампания ( до 31 август) се записвате с отстъпка
за Първи модул (40 уч.ч.) – 239 лв (5,97 лв/уч.ч.)

При записване в Есенна кампания (след 1.09.) цената за модул е 259 лв (6.47 лв/уч.ч.)

Отстъпки

Ако решите да платите и някой от останалите два модула през лятото, ползвате отстъпката за ЛЯТНА КАМПАНИЯ – 239 лв за модул.
Когато посещавате и курс по БЕЛ за матури или кандидатстване във ВУЗ, ползвате 20% отстъпка от втория  курс целогодишно.
Когато две деца от семейството, посещават курс в Образователен център “Междучасие”, едното от тях учи с 50 % отстъпка.

 

Внасянето на таксата можете да направите в рамките на седмица в офис на Образователен център “Междучасие” или по банков път на следната банкова сметка:

Банкова сметка:

“Мeждучасие ЕМ ПИ” ЕООД
IBAN: BG44CECB 979010D6256000
BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД
Клон Дондуков
Моля, обърнете внимание на информацията, която трябва да съдържа банковия документ: 
Трите имена на ученика,
I модул, ( БЕЛ, 12 кл.)