Матури 12 клас Математика

Можете да се запишете за учебната 2022/2023 година по един от двата начина:


1. Като попълните този


Електронен Формуляр


2. Като позвъните в някой от офисите ни или с имейл на mejduchasie@gmail.com


ЕСЕННА кампания за записване за учебната 2022-23 г.

Можете да се запишете за курс още сега. Внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица на банковата сметка, която е изписана в потвърждението за записване, което ще получите на и-мейла си. Моля обърнете внимание, че плащането на таксите се извършва само по банков път.


Формат

  • Нашите курсове за подготовка за матурата по Математика в 12 клас предвиждат 120 учебни часа за годината.
  • Занятията са разделени на 4 модула по 10 занятия (30 учебни часа).
  • Курсът е веднъж седмично, като се вземат по 3 учебни часа (2 астр.)
  • Групите в нашите курсове за матури са малки
  • След всеки модул са предвидени пробни матури във формата на изпита, безплатни за учениците, които посещават курса.

Преподаватели


Светла Гьорева – 164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес”

Емил Карлов, СМГ

Зоя Савова, СМГ


КУРС НЕДЕЛЯ

Групите, в които са изчерпани свободните места, се свалят от сайта. Занятията в тези групи започват на 10 и 11 септември

Haчало: 10 септември 2022 г.
Място на провеждане:  НПМГ (Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”), адрес: ул. „Бигла“ 52

Светла Гьорева – Математика (Хуманитарен профил) – 13:45– 15:45 ч. 2 св. места/12

Светла Гьорева – Математика (Профил Математика)– 16:00 – 18:00 ч. 6 св. места/12


Цени

Записването за нашите курсове за 12 клас можете да направите в една от следните кампании:

ЛЯТНА кампания за записване – 11 май – 31 август 2022 г.

При записване в тази кампания ползвате СПЕЦИАЛНА ОТСТЪКА, като се записвате за
Първи модул МАТЕМАТИКА – 279лв. (9.30 лв./уч. ч.)
Втори предмет – 25 % отстъпка

ЕСЕННА кампания за записване – След 1 семпември 2022 г.
В Есенната ни кампания се записвате за

Математика – 309 лв. за модул (10.30 лв./уч. ч.)

Втори предмет – 25 % отстъпка


Отстъпки

  • Ако по времена Лятната кампания (до 31.07 ) решите да внесете таксата и за някой от останалите три модула от курса през учебната година (Втори, Трети или Четвърти), за всеки от тях ще ползвате отстъпката ни за Лятна кампания *
  • При авансово плащане на таксата за цяла година през септември ползвате отстъпка 5% от годишната цена на курса.*
  • Когато две деца от семейство посещават курсовете в една и съща година, те учат при специални условия
  • При записване за курс по два предмета, ползвате 20% отстъпка от цената за втория целогодишно

* Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули

Противоепидемични мерки

През тази учебна година, заради усложнената обстановка от Ковид-19 на входа на училището дистанционно се измерва температурата на децата. Всички седят по едно на чин и с необходимите предпазни средства. Учителите също носят предпазни маски. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители не се допускат в учебните зали. Когато се налага отсъствие от занятие, поради неразположение на детето или карантина,  то се включва в онлайн група или предлагаме друга възможност, за да се вземе занятието.


Електронен Формуляр за записване