Матури 12 клас Математика

Можете да се запишете за учебната 2024/2025 година по един от двата начина:


1. Като попълните този


Електронен Формуляр


2. Като позвъните в някой от офисите ни или с имейл на mejduchasie@gmail.com


ЛЯТНА кампания за записване за учебната 2024-25 г. – НАЧАЛО – 11 май

Можете да се запишете за курс още сега. Внасянето на таксата очакваме да направите в рамките на седмица след 11 май, когато е началото на Лятната ни кампания за записване, на банковата сметка, изписана в потвърждението за записване.


Формат

  • Нашите курсове за подготовка за матурата по Математика в 12 клас предвиждат 120 учебни часа за годината.
  • Предвидени са два вида гупи – Подготовка за НВО Профил Математика и НВО Профил Хуманитарен. При записването избирате обучение в съответния курс,
  • Занятията са разделени на 4 модула по 10 занятия (30 учебни часа).
  • Курсът е веднъж седмично, като се вземат по 3 учебни часа (2 астр.)
  • Групите в нашите курсове за матури са малки
  • След всеки модул са предвидени пробни матури във формата на изпита, безплатни за учениците, които посещават курса.

Преподаватели

Руси Карарусинов – НПМГ, Образователен център “Междучасие”

Петя Коларова, 30 СОУ

Валентина Димитрова, 1 СОУ

Групите, в които са изчерпани свободните места, се свалят от сайта.

СЪБОТА

Начало: септември 2024 г.

Място на провеждане: НПМГ, ул. Бигла 52

МАТ, П. Коларова – НВО – Хуманитарен профил – 11:30 – 13:30 ч.

НЕДЕЛЯ

Начало: септември 2024 г.

Място на провеждане: НПМГ

МАТ, Р. Карарусинов – НВО – профил Математика – 13:45 – 15:45 ч. 9 св. места/12

***

Място на провеждане: 32 СУИЧЕ

МАТ, В. Димитрова – НВО – Хуманитарен профил – 9:15 – 11:15 ч.

11 св. места/12


Цени

Записването за нашите курсове за 12 клас можете да направите в една от следните кампании:

ПЪРВА – ЛЯТНА кампания за записване – 11 май – 31 юли 2024 г.

При записване в тази кампания ползвате ОТСТЪКА, като се записвате за
Първи модул МАТЕМАТИКА – 359 лв. (11.96 лв./уч. ч.)
Втори предмет – 25 % отстъпка

Втора – ЕСЕННА кампания за записване – след 1 септември 2024 г.
В Есенната ни кампания се записвате за

Математика – 389 лв. за модул (12.96 лв./уч. ч.)

Втори предмет – 25 % отстъпка


Отстъпки

  • Ако по времена Лятната кампания (до 31.08) решите да внесете таксата и за някой от останалите три модула от курса през учебната година (Втори, Трети или Четвърти), за всеки от тях ще ползвате отстъпката ни за Лятна кампания *
  • При авансово плащане на таксата за цяла година през септември ползвате отстъпка 5% от годишната цена на курса.*
  • Когато две деца от семейство посещават курсовете в една и съща година, те учат при специални условия
  • При записване за курс по два предмета, ползвате 25% отстъпка от цената за втория целогодишно

* Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули


Противоепидемични мерки

През тази учебна година всички курсисти седят по един на чин. Помещенията се проветряват всяко междучасие и повърхностите се почистват и дезинфекцират от хигиенист преди всеки нов час. По време на занятия родители не се допускат в учебните зали.


Електронен Формуляр