Матури 12 клас Математика

ПРОГРАМА подготовка за държавни зрелостни изпити – Матури по Математика в 12. клас

Формат

  • Общо 90 уч. ч. за учебната година.
  • Програмата включва 3 модула по 10 занятия (30 уч. ч.).
  • Заниманията са веднъж седмично, като се вземат по 3 уч. часа по предмета.
  • Група от 9 курсисти.
  • Всички курсисти участващи в нашите курсове за подготовка за Матури по Математика получават безплатен ПЪЛЕН ДОСТЪП до интернет портала за онлайн тестове izpitai.me, където могат да се упражняват в удобно за тях време.
  • След всеки модул са предвидени пробни матури във формата на изпита, безплатни за учениците, които посещават курса.

Преподаватели

Николай Буюклиев, Математически факултет на СУ “Климент Охридски”
Даниела Алексиева, 51 СОУ

Записване

Достатъчно е да позвъните на един от телефоните ни и да продиктувате името на детето или да попълните нашия ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

Можете да запазите място в следните групи:


Събота


Място на провеждане: I АЕГ/Учебен офис Дондуков 77
Haчало: 1 октомври 2016 г.
Николай Буюклиев – Математика – 13:30 – 15:30 ч.

Неделя


Място на провеждане: I АЕГ/Учебен офис Дондуков 77
Haчало: 2 октомври 2016 г.
Даниела Алексиева – Математика – 9:15 – 11:15 ч.


Цена

Таксата за модул е 229 лв. (7.63 лв/уч.ч.) в ЛЯТНА  КАМПАНИЯ за записване от 11.05 до 31.08.2016 г.
В Есенната ни кампания за записване (след 1.09) е 249 лв. за модул

Отстъпки

Ако решите да платите и някой от останалите два модула през лятото, ползвате отстъпката за ЛЯТНА КАМПАНИЯ – 229 лв за модул.
Когато посещавате и курс по БЕЛ за матури или кандидатстване във ВУЗ, ползвате 10% отстъпка от втория  курс целогодишно.
Когато две деца от семейството, посещават курс в Образователен център “Междучасие”, едното от тях учи с 50 % отстъпка.

Внасянето на таксата можете да направите в рамките на седмица в офис на Образователен център “Междучасие” или по банков път на следната банкова сметка:

Банкова сметка

“Мeждучасие ЕМ ПИ” ЕООД
IBAN: BG44 CECB 9790 10D6 256000
BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД
Клон Дондуков
Моля, обърнете внимание на информацията, която трябва да съдържа банковия документ: 
Трите имена на ученика,
I модул, (Мат. и БЕЛ)