В помощ на бежанците от Украйна

Безплатни курсове по Английски език и Български като чужд

В партньорства с “Фулбрайт” България /
In Partnership with Fulbright Bulgaria

Free courses in English and Bulgarian as a foreign language

Цел на курсовете:

 • Курсовете по Български език за възрастни са подходящи за хора от всички нива, които искат да подобрят ежедневната си комуникация на български език – пазаруване, взаимодействие с местните власти или публичната администрация, използване на обществени услуги и др.
 • Курсовете по Български език за деца са насочени към подготовка на децата в училищна възраст за обучение в български държавни училища и подобряване на комуникацията им с връстници.
 • Часовете по Английски език за възрастни са насочени към подобряване на комуникацията в професионална среда – използване на английски език в работата си в различни индустрии – туризъм, IT, услуги и др.
 • Часовете по Английски език за деца са общообразователни и ще са базирани на разговори. Те ще предоставят забавна, продуктивна, интелектуално стимулираща възможност за децата да общуват с интересен учител и други деца, които преминават през подобни трудности.

За възрастни:

 • Програмата включва 10 занимания – веднъж седмично, като всяко занятие е по 1 час (60 мин.)
 • Начало на курсът: началото на май месец 2022 г.
 • Всички занятия се провеждат онлайн, чрез платформата Zoom.
 • Може да изберете курс по Български език, Англиски език или и двата
 • Група от до 10 – 12 човека

Групи:

 • Български език
 • Английски език

Преподаватели:

 • Български език: Български учители (доброволци)
 • Английски език – Даниел Бенсен и Американски учители по английски в партньорство с “Фулбрайт” България
 • Ако желаете да помогнете, запишете се тук: Записване на преподаватели

За деца:

 • Програмата включва 10 занимания – веднъж седмично, като всяко занятие е по 1 час(60 мин.)
 • Начало на курсът: началото на май месец 2022 г.
 • Всички занятия се провеждат онлайн, чрез платформата Zoom.
 • Може да изберете курс по Български език, Англиски език или и двата
 • Група от до 10-12 човека

Групи:

 • Български език
 • Английски език

Преподаватели:

 • Български език: Български учители (доброволци)
 • Английски език: Американски учители по английски в партньорство с “Фулбрайт” България
 • Ако желаете да помогнете, запишете се тук: Записване на преподаватели