За колежи

Образователен център “Междучасие” стартира подготовка за колежи в присъствена или в онлайн форма, в зависимост от желанието на курсиста.

Формат

Подготовката ще е върху 4 от 5-те раздела на изпита (без раздела есе). Подготовката ще се води от Иван Симеонов.

Занятията в присъствената форма ще се провеждат на адрес бул. Дондуков 77 , ет 3 в сряда от 16:00 до 18:00 ч. в група от 10 човека.

Онлайн формата ще е всеки петък от 16:00 до 18:00 ч., като на платормата ZOOM всяка събота ще се качва ТЕСТ, който курсистите ще трябва да решат в удобно за тях време. В петъка следващата седмица по време на занятието този тест ще бъде подробно обсъден и решен от преподавателя.

Курсът ще стартира на 30.09 (сряда) и съответно на 02.10 (петък).

Преподавател

Иван Симеонов, СМГ

СРЯДА присъствена форма – 16:00 – 18:00, Група до 10 деца

4 св. места/10

Мяато на провеждане –
Учебен офис Дондуков 77 , ет 3

ПЕТЪК онлайн форма – 16:00 – 18:00,

2 св. места/ 14 деца

Как да се запишете

Записване можете да направите, като позвъните на един от следните  телефони и продиктувате името на ученика. Можете да се запишете в курса за колежи за учебната 2020-2021 г. и чрез имейл или

Електронен Формуляр

Цени

Всяко занятие е с цена 90 лв.

Вноските ще са за всеки 4 занятия – т.е. 360 лв.

Таксите можете да внесете в офис на Образоеателен център “Междучасие” или на следната банкова сметка:
“Междучасие Ем Пи” ЕООД, IBAN: BG44CECB979010D6256000 BIC: CECBBGSF Централна Кооперативна Банка АД, Клон Дондуков, ул. Иван Вазов, номер 2