Курсове 6 клас

В Образователния център се предлагат курсове за 6 клас по Български език и Литература и Математика.

Достатъчно е да попълните нашия ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР или да позвъните на един от телефоните ни и да продиктувате името на ученика.

Забележка: Чрез електронния ни формуляр можете да се запишете за обучение само в блок – по двата предмета – БЕЛ и МАТ, като задължително ще получите потвърждение от системата до 24 ч. в работни дни.  Ако решите да посещавате курс само по един от предметите, можете да позвъните и да се запишете на някой от телефоните ни. И в двата случая мястото в съответната група или блок се пази една седмица от записването, освен ако в имейла за потвърждение не е упоменато друго.

Внасянето на таксата можете да направите в рамките на седмица в офис на Образователен център “Междучасие” или по банков път на банковите сметки, изписани най-долу на страницата

Формат

 • Общо за учебната година са предвидени 150 учебни часа по БЕЛ и Математика.
 • Часовете за всеки от предметите са разделени на 3 модула по 25 учебни часа с текущи контролни и Пробни изпити след всеки модул.
 • Децата посещават нашите курсове за 6 клас веднъж седмично, като взимат наведнъж 3 учебни часа по единия предмет и след почивка от 15 минути – 3 учебни часа по другия предмет. Часовете са в събота или неделя.
 • Занятията от нашите курсове за 6 клас започват в началото на месец октомври
 • Групите са малки – до 12 деца.
 • Всички деца в нашите курсове за 6 клас получават безплатен пълен достъп до интернет портала за онлайн тестове izpitai.me, където могат да се упражняват в удобно за тях време.

 Място на провеждане

Нашите курсове за 6. клас се провеждат в учебните офиси на ул. Гурко 45 или бул. Княз Ал. Дондуков 77, ет. 3. или  I АЕГ

Преподаватели

Математика

 • Светла Гьорева, 31 СУЧЕМ
 • Николай Буюклиев, СУ “Св. Климент Охридски”, ФМИ
 • Ваня Стоянова, 164 Исп. ЕГ
 • Ирена Стайкова, 31 СУЧЕМ
 • Красимир Кръстев, Образователен център “Междучасие”
 • Васил Тинчев, СМГ, ИМИ БАН
 • Валя Тонева, 112 СОУ, I AEГ

Български език и литература

 • Петър Алексиев, 32 СОУ
 • Кирил Тодоров, I AEГ, Образователен център “Междучасие”
 • Ант. Андонов, 112  СОУ
 • Нела Димова, 30 СОУ
 • Марио Маджиров, 18 СОУ
 • Цветелина Димитрова, НГДЕК, Образователен център “Междучасие”
 • Божидар Георгиев, СМГ, НГДЕК

Можете да запазите място в следните групи:*

Съботни групи

* Групите, в които са изчерпани свободните места, се свалят от сайта

СЪБОТА

Начало: 7 (14) окт., 2017 г.,  I AEГ

Б. Георгиев – БЕЛ – 9:00 – 11:00 ч.

В. Тонева – МАТ – 11:15 – 13:15 ч.

 

Начало: 30 септ., 2017 г.,  I AEГ

В. Стоянова – МАТ– 9:00 – 11:00 ч.

М. Маджиров – БЕЛ – 11:15 – 13:15 ч.

 

Цв. Димитрова – БЕЛ – 13:30 – 15:30 ч. – няма св. места

В. Тинчев– МАТ – 15:45 – 17:45 ч.

 

Цени

Лятна кампания за записване (11 май – 31 август)

При записване в Лятната ни кампания ползвате специална отстъпка, като се записвате  за

Първи модул – всеки предмет – 169 лв. (6.76 лв/ уч.ч.)

Есенна кампания за записване (След 1 септември)

Цената за предмет в тази кампания  е 199 лв. за модул.

Втори предмет – 15% отстъпка

Други отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО**: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите три модула, за всеки от тях ползвате горната отстъпка, като се записвате за 169 лв. на модул
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени.
 • Отстъпка две деца от семейството: Когато две деца от семейство посещават курсовете в една и съща учебна година, то едното от тях учи цялата година със специална цена за модул.
** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули

Обратна връзка

За годината са предвидени три родителски срещи, на които родителите ще могат да се срещнат с учителите и да попитат за напредъка на децата. Първата родителска среща е през септември преди започване на занятията. Втората родителска среща е в средата на м. декември и третата родителска среща е в началото на последния трети модул. В началото на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията, контролните и родителските срещи.

След всеки пробен изпит, родителите получават през системата на izpitai.me имейл с резултатите от изпита, графика на средната успеваемост в курса и междинна оценка от учителя за работата на детето до момента.

Непосредствено преди или след всяко занятие също е възможно да говорите с учителите по важен въпрос и без предварителна уговорка.

Банкова сметка

“МЕЖДУЧАСИЕ ТЕХ” ООД
IBAN: BG45RZBB91551008777534
BIC: RZBBBGSF
“Райфайзен Банк”

Бул.  В. Левски 93 А

Моля, обърнете внимание на информацията, която трябва да съдържа банковия документ: 

Трите имена на ученика,
I модул, (Мат. и БЕЛ)