Курсове 4 клас

Образователен център Междучасие има традиции в организирането на Курсове за 4 клас по Математика за децата със специални интереси към този предмет.

Формат

 • Нашите курсове за 4 клас са насочени към кандидатстване в математически гимназии и паралелки след 4 клас.
 • За годината са предвидени 120 уч часа, разделени на  4  модула по 10 занятия. Всеки модул е с продължителност 30 уч. часа.
 • Курсът на обучение е целогодишен, заниманията са предвидени веднъж седмично по 3 учебни часа (2 астрономически), с почивка от 5 минути, в събота или неделя, или през седмицата.
 • След всеки модул са предвидени пробни изпити (4 за годината) във формата на конкурсния изпит.
 • Всички деца в нашите курсове за 4 клас получават безплатен пълен достъп до интернет портала за онлайн тестове izpitai.me, където могат да се упражняват в удобно за тях време.

Място на провеждане

Курсовете се провеждат в сградата на I АЕГ или в учебния ни офис на ул. Гурко 45.

Преподаватели

Математика

DSC_0137_Easy-Resize.com

 • Ваня Данова, СМГ
 • Зоя Савова, СМГ
 • Васил Тинчев, СМГ
 • Емилия Гигова, СМГ
 • Станислав Димитров, СУ “Климент Охридски”, Обр. център “Междучасие”
 • Ваня Стоянова, СМГ, 164 ГПИЕ
 • Ем. Карлов, СМГ

Можете да изберете обучение в една от следните групи, като групите,  в които са изчерпани свободните места, са свалени от сайта.

Петък

Начало на курса: 30 септ. 2017 г.
Място на провеждане: I АЕГ

Ем. Карлов – 8:00 -10:00 ч. – нова група

Събота

Начало на курса: 30 септ. 2017 г.
Място на провеждане: I АЕГ

Ем. Карлов – 13:30 -15:30 ч. – няма  св. места

 

Неделя

Начало на курса: 17 септ. 2017 г.

Място на провеждане: I АЕГ

В. Тинчев – 9:15 – 11:15 ч. – 5 св. места/12                 

 

Начало на курса: 17 септ. 2017 г.

Място на провеждане: Учебен офис Гурко 45

Здравка Недялкова – 14:15 – 16:15 ч.    – 3 св. места/12

Здравка Недялкова – 16:30 – 18:30 ч. – 3 св. места/12                   

 

Български Език и Литература

Място на провеждане: Учебен офис Гурко 45

Цветелина Димитрова – четвъртък 10:00 – 12:00 ч.

Цветелина Димитрова – четвъртък 17:00 – 19:00 ч.

 

Срещи с учителите

За годината са предвидени три родителски срещи, на които родителите ще могат да се срещнат с учителите и да попитат за напредъка на децата. Първата родителска среща е през септември преди започване на занятията. Втората родителска среща е в средата на м. декември и третата родителска среща е в началото на последния – трети модул. В  началото на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията, контролните и родителските срещи. След всеки пробен изпит, родителите получават през системата на izpitai.me имейл с резултатите от пробните изпити, графика на средната успеваемост в курса и междинна оценка от учителя за работата на детето до момента. Непосредствено преди или след всяко занятие също е възможно да говорите с учителите по важен въпрос и без предварителна уговорка.

Записване

Достатъчно е да позвъните на  телефоните ни и да продиктувате името на ученика. Можете да се запишете за нашите курсове за 4 клас и чрез нашия ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР
Внасянето на таксата можете да направите в рамките на седмица от записването, в  някой от офисите в брой или на банковата сметка, изписана най-долу на страницата.

Цени

В ЛЯТНА  кампания (от 11.05 до 31.08) се записвате за 209 лв.  за  I модул.

В ЕСЕННАТА ни кампания (1.09 – 30.09) се записвате за 229 лв на модул.

Втори предмет – 15% отст.

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите три модула, за всеки от тях ползвате горната отстъпка, като се записвате за 209 лв. на модул
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени.
 • Отстъпка БЕЛ : – 15% от обявените цени

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули.

Банкова сметка:

“ЕМ ПИ” ЕООД
IBAN: BG49 CECB 9790 10D3 8086 00
BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД
Клон Дондуков

Моля, обърнете внимание на информацията, която трябва да съдържа банковия документ: 
Трите имена на ученика,
I модул, (Мат. , 4 кл.)