Курсове 4 клас

Образователен център Междучасие има традиции в организирането на Курсове за 4 клас по Математика за децата със специални интереси към този предмет.

Формат

 • Нашите курсове за 4 клас са насочени към кандидатстване в математически гимназии и паралелки след 4 клас.
 • За годината са предвидени 120 уч часа, разделени на  4  модула по 10 занятия. Всеки модул е с продължителност 30 уч. часа.
 • Курсът на обучение е целогодишен, заниманията са предвидени веднъж седмично по 3 учебни часа (2 астрономически), с почивка от 5 минути, в събота или неделя, или през седмицата.
 • След всеки модул са предвидени пробни изпити (4 за годината) във формата на конкурсния изпит.
 • Всички деца в нашите курсове за 4 клас получават безплатен пълен достъп до интернет портала за онлайн тестове izpitai.me, където могат да се упражняват в удобно за тях време.

Място на провеждане

Нашите курсове за 4. клас се провеждат в учебните офиси на ул. Гурко 45 или бул. Княз Ал. Дондуков 77, ет. 3. или  I АЕГ

Преподаватели

Математика

DSC_0137_Easy-Resize.com

 • Ваня Данова, СМГ
 • Зоя Савова, СМГ
 • Васил Тинчев, СМГ, ИМИ БАН
 • Емилия Гигова, СМГ
 • Станислав Димитров, Обр. център “Междучасие”
 • Крьсимир Кръстев, Обр. център “Междучасие”
 • Ем. Карлов, СМГ

Можете да изберете обучение в една от следните групи, като групите,  в които са изчерпани свободните места, са свалени от сайта

                                                       

Неделя

Начало на курса: 17 септ. 2017 г., , IАЕГ

В. Тинчев – 9:15 – 11:15 ч.                                                                                                           

 

Начало на курса: 17 септ. 2017 г., Учебен офис Гурко 45

Зоя Савова – 14:15 – 16:15 ч.                                                      Няма св. места             

Ваня Данова – 16:30 – 18:30 ч.                                                Няма св. места

 

Събота

Начало на курса: 17 септ. 2017 г., , IАЕГ

Ст. Димитров – 11:15 – 13:15 ч.           –          1 св. място/12

В. Тинчев – 11:15 – 13:15 ч.

Ем. Карлов – 11:15 – 13:15 ч.                                            Няма св. места

 

Български Език и Литература

Начало на курса: 22 септ. 2017 г. 

Деспина Василева  – неделя – 11:30 – 13:30 ч.

 

Срещи с учителите

За годината са предвидени три родителски срещи, на които родителите ще могат да се срещнат с учителите и да попитат за напредъка на децата. Първата родителска среща е през септември преди започване на занятията. Втората родителска среща е в средата на м. декември и третата родителска среща е в началото на последния – трети модул. В  началото на курса родителите получават предварителен график със схема на занятията, контролните и родителските срещи. След всеки пробен изпит, родителите получават през системата на izpitai.me имейл с резултатите от пробните изпити, графика на средната успеваемост в курса и междинна оценка от учителя за работата на детето до момента. Непосредствено преди или след всяко занятие също е възможно да говорите с учителите по важен въпрос и без предварителна уговорка.

Записване

Достатъчно е да позвъните на  телефоните ни и да продиктувате името на ученика. Можете да се запишете за нашите курсове за 4 клас и чрез нашия ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР
Внасянето на таксата можете да направите в рамките на седмица от записването, в  някой от офисите в брой или на банковата сметка, изписана най-долу на страницата.

Цени

В ЛЯТНА  кампания (от 11.05 до 31.08) се записвате за 209 лв.  за  I модул.

В ЕСЕННАТА ни кампания (1.09 – 30.09) се записвате за 229 лв на модул.

Втори предмет – 15% отст.

Отстъпки

 • Отстъпка ЛЯТО: Ако решите да платите в Лятна кампания и някой от останалите три модула, за всеки от тях ползвате горната отстъпка, като се записвате за 209 лв. на модул
 • Отстъпка предишна година в “Междучасие”: – 15 %  от цените в съответната кампания
 • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания**: При авансово плащане на таксата за цяла година в Есенна кампания, ползвате  5% отстъпка от обявените цени.
 • Отстъпка БЕЛ : – 15% от обявените цени

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули ви се възстановява, като се приспада таксата за изучените модули.

Банкови сметки:

“Междучасие Джуниър” ООД
IBAN:  BG67CECB979010E7455400
BIC: CECBBGSF
Централна Кооперативна Банка АД
Клон Дондуков

или

“Междучасие Джуниър” ООД
IBAN: BG06RZBB91551004956824
BIC: RZBBBGSF
Райфайзен Банк”
Бул.  В. Левски 93 А

 

 Моля, обърнете внимание на информацията, която трябва да съдържа банковия документ: 

Трите имена на ученика,
I модул, (Мат. , 3 кл.)