Програмиране

Визуално програмиране с Java

Образователен център “Междучасие” за първи път през тази учебна година предлага групи за програмиране с Java

Формат

  • В курса се изучават основните принципи на програмирането с езика Java и IDE визуална среда за програмиране Eclipse. Децата придобиват знания и практически умения за структурата на Java програмите, синтаксиса на езика, работа с основните класове и реализират интересни приложения с графичен потребителски интерфейс. Предвидени са интересни и съвременни проекти в сферата на Entertainment, Business and ICT (Information and communication technologies)
  • Групите са до 8 деца. Няма възрастово ограничение за включване в групите. При желание за включване в по-високо ниво, различно от Начинаещи, се полага входящ тест за определянето му и попадане в подходящата група. В нивото за напреднали курсистите създават платформено-независими приложения, с които се решават широк кръг от приложни задачи.
  • За годината са предвидени 90 уч часа, разделени на  3  модула по 10 занятия. Всеки модул е с продължителност 30 уч. часа.
  • Курсът на обучение е целогодишен, заниманията са предвидени веднъж седмично по 3 учебни часа (2 астрономически), с почивка от 5 минути, в събота или неделя, или през седмицата.

 Място на провеждане

Курсовете ще се провеждат в учебните офиси на Образователен център “Междучасие”, ул. Гурко 45 ,  или Янко Съкъзов 15 (До Кукления театър в Парка Заимов)

Преподаватели

  • Милена Донкова – СМГ

СРЯДА          

Начало на курса:  октомври 2018 г., 

Място на провеждане: Учебен офис Заимов

Програмиране Java:  М. Донкова  – 15:00 -17:00 ч.     

                                  

Цени

Таксата за всеки модул, заплатен в Лятна кампания за записване (до 31.07) е 149 лв. (4.96 лв / уч.ч.)

Таксата за всеки модул, заплатен в Есенна кампания за записване (дслед 01.09) е 179 лв. (5.96 лв / уч.ч.)

Отстъпки

  • Отстъпка ЛЯТО **:  Ако желаете да платите в лятна кампания и някой от останалите два модула, за всеки от тях ползвайте горната отстъпка, като се записвате за 149 лв. на модул
  • Отстъпка предшна година в “Междучасие”:  – 15% от цените в съответната кампания
  • Отстъпка ЦЯЛА ГОДИНА в Есенна кампания **:  При авансово плащане на таксата за цялата година в Есенна кампания, ползвате 5% отстъпка от обявените цени.
  • Отстъпка две деца от семейството:  Когато две деца от семейство посещават курсовете в една и съща учебна година , то едното от тях учи цялата година със специална цена за модул .

** Ако решите да прекъснете обучението си след някой от модулите, сумата за останалите модули се възстановява, като се приспадат таксата за изследваните модули.

Записване

Достатъчно е да позвъните на   телефоните ни  и да продиктувате името на ученика. Внасянето на таксата можете да направите в рамките на седмицата в някой от офисите на Образователен център “Междучасие”.