Политика за зашита на личните данни

Политика за зашита на личните данни

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с изискванията на новия европейски Общ регламент за защита на личните данни (GDPR), който влезе в сила от 25 май 2018 г., Ви напомняме, че можете да се запознаете с нашата Политика за защита на личните данни тук.

Основните моменти в нея са непроменени:

  • съхраняваме минималното количество данни за своите ученици и техните родители (имена на децата, е-мейл и телефон на родител)
  • съхраняваме тези данни при спазване на необходимите технически и организационни добри практики за сигурност

В случай, че имате въпроси по политиката ни за съхранение на лични данни, моля не се колебайте да се свържете с нас.