Курсове за 7 клас – Съботни групи

Можете да изберете курс на обучение в някоя от следните съботни групи за учебната 2017-2018 г.:

Блоковете и групите, в които сe изчерпват свободните места, се свалят от сайта.

 

Начало: 16 септември, I АЕГ

П. Алексиев – БЕЛ – 9:00 – 11:00 ч.                                                    2 св. места/12

В. Стоянова – Математика – 11:15 – 13:15 ч.                                      1 св. места/12

 

Начало: 16 септември, Учебен офис Гурко 45

Здр.  Недялкова – МАТЕМАТИКА– 11:15 – 13:15  ч.                 4 св. места/12

К. Тодоров – БЕЛ – 13:30 – 15:30  ч.                                               2 св. места/12

 

Начало: 30 септември, I АЕГ

 

Ваня Стоянова – МАТЕМАТИКА – 13:45 – 15:45 ч.                  4 св. места/12

К. Тодоров – БЕЛ – 16:00 – 18:00 ч.                                               1 св. места/12

 

Записване

Можете да направите записване на някой от нашите телефони или чрез

ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

Забележка: Чрез електронния ни формуляр можете да се запишете за обучение само в блок – по двата предмета – БЕЛ и МАТ, като задължително ще получите потвърждение от системата до 24 ч. в работни дни.  Ако решите да посещавате курс само по един от предметите, можете да позвъните и да се запишете на някой от телефоните ни. И в двата случая мястото в съответната група или блок се пази една седмица от записването, освен ако в имейла не е упоменато друго.

Внасянето на таксата можете да направите в рамките на седмица от записването в офис на Образователен център “Междучасие” или по банков път следната банкова сметка:

Банкова сметка:

“Мeждучасие ЕМ ПИ” ЕООД
IBAN: BG44CECB 979010D6256000
BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД
Клон Дондуков
Моля, обърнете внимание на информацията, която трябва да съдържа банковия документ:
Трите имена на ученика,
I модул, (Мат. БЕЛ), 7 клас