Курсове за 7 клас – Неделни групи 2017-2018

Можете да изберете курс на обучение в някоя от следните групи за учебната 2017-2018 година:

Блоковете и групите, в които сe изчерпват свободните места, се свалят от сайта.

НЕДЕЛЯ

Начало на курса – 16 септември, IАЕГ

 

Д. Василева – БЕЛ – 9:15 – 11:15 ч                                                                                 1 св. място/12

Ир. Стайкова – МАТЕМАТИКА  – 11:30 – 13:30 ч                                                   5 св. място/12

 

Св. Гьорева – МАТЕМАТИКА – 9:15 – 11:15 ч                                                               2 св. място/12

Ел. Петрова – БЕЛ  – 11:30 – 13:30 ч                                                                             1 св. място/12

 

Ел. Петрова – БЕЛ  – 11:30 – 13:30 ч                                                                1 св. място/12

Ир. Стайкова – МАТЕМАТИКА – 13:45 – 15:45 ч                                          4 св. място/12

  

Записване

Можете да направите записване на някой от нашите телефони или чрез

ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

Забележка: Чрез електронния ни формуляр можете да се запишете за обучение само в блок – по двата предмета – БЕЛ и МАТ, като задължително ще получите потвърждение от системата до 24 ч. в работни дни.  Ако решите да посещавате курс само по един от предметите, можете да позвъните и да се запишете на някой от телефоните ни. И в двата случая мястото в съответната група или блок се пази една седмица от записването, освен ако в имейла не е упоменато друго.

Внасянето на таксата можете да направите в рамките на седмица от записването в офис на Образователен център “Междучасие” или по банков път на следните банкови сметки:

Банкова сметка:

“Мeждучасие ЕМ ПИ” ЕООД
IBAN: BG44CECB 979010D6256000
BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД
Клон Дондуков
Моля, обърнете внимание на информацията, която трябва да съдържа банковия документ:
Трите имена на ученика,
I модул, (Мат. БЕЛ), 7 клас