Започваме на 14.09 (Събота) и 15.09 (Неделя)!

Започваме на 14.09 (Събота) и 15.09 (Неделя)!

Скъпи родители и ученици,
Напомняме, че занятията на съботните и неделните групи от 12. клас, 7.клас, 6.клас, 4.клас, както и групите на г-жа В. Данова за 2. и 3.клас започват на 14/09 и 15/09. Както всяка година, в рамките на първите 15 минути от първите занятия ще има родителски срещи.

През тази седмица родителите ще получат имейл с допълнителна информация за първото занятие и предварителен график за новата учебна година.

На добър час!