Всички групи в 7 клас, 4 клас и 12 клас провеждат видео уроци.

Всички групи в 7 клас, 4 клас и 12 клас провеждат видео уроци.

От 16.03 до края на извънредното положение всички групи в 7 клас, 4 клас и 12 клас провеждат видео уроци. Тестово проведохме уроци също с някои групи в 6 клас, 3 клас и 2 клас. От 23.03 постепенно започваме да въвеждаме видео уроци и за тях. Целта ни е да поддържаме децата във форма по БЕЛ и Математика независимо от трудната ситуация. 🙂

Не на последно място, сърдечно благодарим за всички окуражителни имейли, които получаваме. Бъдете здрави!